Koneet & autot

Koneviesti: Miksi kone ei käynnisty? Näin käy moottorin käynnistinlaitteiden vianetsintä

Kysymys on hyvin usein siitä, että akussa on liian vähän varausta, jotta moottorin saisi käynnistymään.
Jussi Laukkanen
Käynnistyksen aikana esiintyvien jännitteiden mittaaminen paljastaa nopeasti monet käynnistinvirtapiirin vioista. Kaikkein ensimmäiseksi mittasimme akun napajännitteen. Se oli starttauksen aikana 9,39 volttia. Sen jälkeen jatkettiin mittaamalla jännitteet virtapiirin eri kohdissa. Kuvassa näkyvällä mittauksella saadaan tietää tuleeko akun plus-kaapelia pitkin riittävä jännite starttimoottorille asti.

Moottorin käynnistyminen on pääasiassa kiinni polttoaineensyöttöjärjestelmän ja sähköisen käynnistysjärjestelmän toiminnasta. Tässä tarkastelemme sähköistä puolta. Päämääränä on selvittää yleismittarin avulla ovatko startti, akku sekä niiden välillä virtaa kuljettavat kaapelit kunnossa.

Startin laiska toiminta on ensimmäinen oire siitä, että käynnistyslaitteissa on jotain vialla. Ensimmäiseksi yleensä epäillään akkua, eikä syyttä. Kaikkein tavallisimmin syy on juuri akussa.

Kysymys on hyvin usein siitä, että akussa on liian vähän varausta, jotta moottorin saisi käynnistymään. Varauksen vähäisyys puolestaan saattaa johtua tiheään toistuneista käynnistyksistä, viallisesta laturista tai sitten siitä, että akku ei enää vanhuuttaan kykene varastoimaan niin paljon sähköenergiaa, että se riittäisi moottorin käynnistystä varten vaativissa olosuhteissa, kuten kylmässä.

Akku voi myös vanhuuttaan olla heikkotehoinen ja liian suureksi kasvanut akun sisäinen vastus pudottaa käynnistysvirran liian alhaiseksi. Nämä asiat selviävät mittaamalla ja testaamalla käynnistinjärjestelmän toimintaa.

Tässä artikkelissa pitäydytään mittauksiin, jotka voidaan tehdä käyttämällä tavallisen yleismittarin jänniteasteikkoa. Latauksen jälkeen akun napojen välillä pitäisi olla vähintään 12,6–12,8 voltin jännite. Se on helppo katsoa yleismittarilla. Tämä ei kuitenkaan kerro vielä paljonkaan siitä, kuinka suuren virtamäärän akku kykenee luovuttamaan.

Käynnistymisen kannalta on oleellista, kuinka paljon energiaa akku on kyennyt varastoimaan. Tästä käytetään termiä akkukapasiteetti.

Riittävä akkukapasiteetti tarkoittaa käytännössä kesäkelillä mahdollisuutta toistaa 10 sekuntia kestäviä käynnistysyrityksiä reilusti yli 10 kertaa. Pakkasellakin terveen akun pitää yltää mielellään viiteen yritykseen. Vika voi aina olla myös muualla kuin akussa. Siksi kannattaa tehdä mittauksia, joiden avulla voidaan paikantaa korjausta kaipaava kohta.

Käynnistyvyyden kannalta on tärkeää, että akun sähköteho päätyy käynnistinmoottorille asti. Jokainen huono liitos virtapiirissä muodostaa vastuksen, joka estää virran kulkua ja pudottaa käynnistinmoottorin luovuttamaa tehoa.

Nämä vastuskohdat paljastuvat helpoiten mittaamalla jännitteet virran kulkiessa eli käynnistyksen aikana virtapiirin eri kohdissa. Mittauspisteiden välillä ilmenevä jännitehäviö kertoo sillä välillä olevan vastuksen suuruuden.

Häviöt eivät juuri vaikuta moottorin käynnistyvyyteen normaaleissa käynnistysolosuhteissa. Ongelma realisoituu siinä tilanteessa, kun starttimoottorin maksimiteho tarvittaisiin käyttöön, esimerkiksi pakkasessa. Startin pyörintänopeus voi jäädä niin alhaiseksi, että dieselmoottorissa ei synny sytytyksen vaatimaa lämmön nousua.

Lue aiheesta lisää Koneviestin koko artikkelista

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Koneviesti: Timmatille kelpaa kaikki muovi – paalauskone pakkaa maatilan muovit uudelleenkierrätettäväksi

Koneviesti: Taimikoita voi raivata myös koneella – Se on Arto Tapion ansiota, hän keksi monen tunteman raivauspään

Aasialaiset valmistajat hallitsevat sähköautojen akkumarkkinoita — Eurooppa sivuosassa