Koneet & autot

Koneviesti: Traktorinrenkaiden oikean vaihtoajan päättäminen on vaikeaa – vertasimme uusia ja kuluneita

Erot tulevat esiin erityisesti kostealla pinnalla.
Uolevi Oristo
Mittauksen kohteena oleva rengaspari oli asennettu traktoriin, jota jarrutettiin toisella traktorilla. Mittaus toistettiin jokaisella alustalla 610 kertaa ja tulokset ovat onnistuneiden mittausten keskiarvoja.

Nykyaikaisen traktorin vyörenkaat ovat kuluvaa, mutta silti kestävää tavaraa. Oikean vaihtoajan päättäminen on vaikeaa – missä vaiheessa luistosta johtuva polttoaineen kulutus ja maan rakenteen heikkeneminen kasvavat niin paljon, että rengas tulee vaihtaa pitävämpään? Selvitimme asiaa viime kesällä ja syksyllä käytännön vetovoimamittauksilla. Vertasimme uusien ja kuluneiden renkaiden vetokykyä kesän ja syksyn 2017 aikana. Ensimmäiset mittaukset tehtiin kesän melko kuivissa olosuhteissa.

Teimme kolme mittausta eri alustoilla: leikatulla kesantonurmella, viljan sänkeen kultivaattorilla tehdyllä mulloksella ja kuivalla hiekkatiellä. Mittauksia jatkettiin syksyllä mittaamalla vetovoima samalla sänkipellolla, josta muokatulla mulloksella verrattiin vetokykyä kesällä. Nyt sänki oli syksyn sateiden jälkeen todella märkää, maalaji on multavaa savea. Mittaustulokset on esitetty oheisissa kuvissa.

Kaikki mittaukset tehtiin samalla 1,5 barin "yleispaineella", jotta paine-ero ei vaikuta mittaustuloksiin. Vetokyky oli ollut pellolla parempi, mikäli olisimme laskeneet paineet alle 1 barin, mihin renkaiden tekniset ominaisuudet suhteessa vetokoneen painoon olisivat riittäneet.

Vetovoimien erot olivat kuivalla nurmella, mulloksella sekä tiellä hyvin pieniä. Sileällä renkaalla pärjää hyvin myös kuivalla, mutta kuitenkin jäykällä savimulloksella. Muokattu savipelto on niin "jämäkkää", että renkaan koko kosketuspinta saa siitä hyvin otteen eikä tukkeudu. Mikäli mullos olisi ollut pehmeämpää, niin korkeakuvioisempi rengas olisi todennäköisesti vetänyt paremmin, koska sen ripa painuu syvemmälle.

Kulunut rengas vetää hyvin myös kuivalla soratiellä, jonka pohja on niin kova, että uuden renkaan ripa ei uppoa koko matkaltaan siihen. Kulunut rengas toimii hyvin myös kuivalla ja kovalla nurmella, koska renkaan rivat uppoavat peltoon vain vähän. Nurmella on pakko ajaa pienellä luistolla, jotta kasvusto ei vaurioidu. Maantielle tarkoitettu riparengas käyttäytyy kuivissa olosuhteissa samalla tavalla kuin matalaharjaiseksi kulunut riparengas.

Lue Koneviestin koko juttu aiheesta

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Viljelijät kritisoivat tiehanketta traktorimarssilla Lappeenrannan seudulla: "Isot koneet ja koulureitit eivät ole hyvä yhdistelmä"

Koneviesti: Timmatille kelpaa kaikki muovi – paalauskone pakkaa maatilan muovit uudelleenkierrätettäväksi

Koneviesti: Taimikoita voi raivata myös koneella – Se on Arto Tapion ansiota, hän keksi monen tunteman raivauspään