Koneet & autot

Biopolttoaineet kirittivät Suomen ja Ruotsin EU:n kärkeen liikenteen uusiutuvien tavoitteessa

Suomi ja Ruotsi olivat vuonna 2017 EU:n kärjessä liikenteen uusiutuvan energian määrässä.
Kari Salonen
Suomi ja Ruotsi kasvattivat uusiutuvan energian määriä liikenteessä EU-maista eniten.

Uusiutuvan energian osuus liikenteessä on kasvanut tasaisesti viime vuosina EU:ssa. Silti vain Suomi ja Ruotsi ovat toistaiseksi saavuttaneet EU:n asettaman tavoitteen vuodelle 2020 eli 10 prosentin osuuden liikenteessä käytetylle uusiutuvalle energialle.

Näin selviää perjantaina julkaistuista EU:n tilastokeskuksen Eurostatin tilastoista vuodelle 2017. Yleisimmät EU:ssa käytetyt uusiutuvat energialähteet liikenteessä ovat nestemäiset biopolttoaineet, vety ja biometaani.

Ruotsi voitti muut EU-jäsenmaat vertailussa kirkkaasti: siellä uusiutuvan energian määrä liikenteessä kohosi toissavuonna 38,6 prosenttiin. Ruotsin jälkeen toisiksi eniten uusiutuvaa energiaa liikenteessä käytettiin Suomessa, jossa sen osuus liikenteen kokonaisenergiankulutuksesta oli 18,8 prosenttia.

Uusiutuvan energian osuus koko EU:n liikenteessä oli 7,6 prosenttia. Määrä on yli kaksinkertaistunut 10 vuodessa: vuonna 2007 se oli vain 3,1 prosenttia.

Tilastojen mukaan uusiutuvan energian käyttö onkin kasvanut EU:n jäsenmaista eniten Suomen ja Ruotsin liikenteessä. Sen määrä lisääntyi vuosina 2016–2017 Suomessa 9,8 prosenttiyksikköä ja Ruotsissa 4,8 prosenttiyksikköä.

Myös Itävalta ja Ranska olivat toissavuonna suhteellisen lähellä EU:n 10 prosentin tavoitetta. Niissä uusiutuvan energian osuus liikenteessä oli 9,7 ja 9,1 prosenttia.

Vähiten uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa energiaa oli Viron, Kroatian ja Kreikan liikenteessä. Niissä uusiutuvan energian määrä liikenteessä vaihteli 0,4 prosentin ja 1,8 prosentin välillä.

Useimmissa EU:n jäsenmaissa uusiutuvan energian osuudet vaihtelivat 5–8 prosentin välillä.

Liikenteessä uusiutuvan energian määrän tulisi nousta 14 prosenttiin 2030 mennessä. EU pääsi viime vuonna sopuun, jossa kehittyneiden, puuperäisten liikenteen polttoaineiden jakeluvelvoitteeksi tuli 3,5 prosenttia ja ruokapohjaisten, ensimmäisen sukupolven polttoaineiden jakelu jäädytettiin vuoden 2020 tasoon.

Uusiutuvan energian tavoitetason lisäksi EU:n liikenteen päästöjä on haluttu vähentää päästörajoituksilla. Euroopan ympäristökeskuksen EEA:n mukaan henkilö- ja pakettiautot tuottavat 15 prosenttia EU:n hiilidioksidi­päästöistä.

Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä olisi leikattava jäsenmaissa 37,5 prosenttia ja rekkojen päästöjä 30 prosenttia 2030 mennessä.

Lue lisää

Helsingin energiasta liki 90 prosenttia on fossiilista

Yliö: Taloudellisesti itsellinen Suomi kestää kriisejä

Taloudellisesti itsellinen Suomi kestää kriisejä

Wärtsilä: Sähkön hinta alenee uusiutuvien käyttöä nopeuttamalla