Koneet & autot

Koneviesti: Huoltosopimukset yleistyvät konekaupan yhteydessä – sopimusten vertailu tuo esiin todelliset käyttökustannukset

Huoltosopimuksia markkinoidaan helppona ja huolettomana tapana ulkoistaa koneen määräaikaishuollot myyjäliikkeelle tai sen alihankkijana toimivalle huoltoyritykselle.
Tommi Hakala
"Kun asiakas on tyytyväinen huoltosopimuksen toimivuuteen, sana kiirii myös muille yrittäjille, ja lähiseudun yrittäjien parissa solmitaan lisää sopimuksia", toteaa Komatsu Forest Oy:n jälkimarkkinoinnissa huoltosopimusasioista vastaava Mika Latvala. "Suosituin 1+ -sopimustaso kattaa 1000 tunnin huollot huoltopisteessä ja 500 tunnin huollot joko maastossa tai huoltopisteellä."

Koneen ostajalla on kolme vaihtoehtoa järjestää ostamansa koneen huolto: ostaja voi tehdä huollon itse, huollot voi teettää sopivalla huoltoliikkeellä huoltotarpeen ilmaantuessa tai tekemällä huoltosopimus tietylle ajalle kattamaan sovitut huollot. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa sopimus yleensä syntyy koneen myyneen liikkeen ja koneen ostajana välillä.

Koneen ostoa harkitessa huoltosopimusten keskinäistä vertaamista kuitenkin vaikeuttaa eri koneiden erimittaiset huoltovälit. Lisäksi sopimusten sisällön ja kattavuuden erot ovat suuret. Koneliikkeet puhuvat joko huoltosopimuksesta tai kattavammasta huoltosopimuksesta, johon voi sisältyä esimerkiksi takuun pidennys. Toisaalta huoltosopimuksen sisältö saattaa vastata toisen liikkeen huolenpitosopimusta.

Usein huoltosopimusten yhteydessä on mahdollisuus takuuajan pidennykseen. Osa konevalmistajista tarjoaa koneen ohjaussoftan päivitykset osana huoltosopimusta. Lisäksi hinnoitteluun tulevaisuudessa vaikuttaa myös koneiden kunnon etäseurannan ja -diagnostiikan kehittyminen. On myös huomioitava, että huoltosopimus on eri asia kuin autokaupassa yleistynyt huoltoleasing- Huoltosopimus ei liity varsinaisesti koneen rahoitukseen vaan se koskee vain huoltoa. Huoltoleasing on taas pitkäaikaisvuokrausta, jonka veloitus sisältää vuokran kohteen käytöstä ja huollosta aiheutuvat kulut.

Koneliikkeet ovat lisänneet erilaisten tuotteiden palvelujen tarjoamista koneen myynnin yhteydessä kasvattaakseen liiketoimintaa ja sitouttaakseen asiakasta. Huoltosopimus saattaakin jopa nostaa koneen vaihtoarvoa, koska sekä vaihtokoneen ostaja että myyjät voivat näin olla varmoja siitä, että koneen huollot on tehty ajallaan ja asianmukaisin huoltotarvikkein. Huoltosopimus helpottaa myös takuuasioiden hoitoa, kun myyjä voi osoittaa koneen valmistajalle, että koneesta on huolehdittu hyvin. Lisäksi huoltosopimukset ovat keino ennakoida huollon työkuormaa, ja pitää se mahdollisimman tasaisena myös hiljaisten kausien aikana.

Yksityiset huoltoyrittäjät tekevät edelleen valtaosan traktoreiden ja työkoneiden huollosta, vaikka koneliikkeet ovat lisänneet omien huoltokorjaamoiden määrä. Yksityisten huoltomiesten käyttö perustuu pitkäaikaiseen asiakassuhteeseen ja sen aikana syntyneeseen luottamukseen, minkä merkitys saattaa ohittaa konemyyjän tarjoaman sopimuksen hyödyt.

Huoltosopimusta harkitessa erilaisten nimikkeiden kanssa kannattaa olla tarkkana, koska samankaltaisten nimien alla tarjotaan hyvin eri sisältöisiä paketteja. Suodattimet kuuluvat pääsääntöisesti huoltopaketteihin, öljyjen vaihdot valitettavasti vain osaan sopimuksista. Öljyjen vaikutus sopimuksen hintaan on ratkaiseva.

Huoltosopimuksia verratessa kannattaa laskea sen vaikutus käyttötuntien hintaan. Total cost of ownership (TCO) -termi on tullut useimmille ostajille tutuksi myyjien vakuutellessa, että juuri heidän koneensa todellinen tuntikustannus on alhaisin, kun huomioidaan vaihtoarvo. Huoltosopimusten vertailu onkin tehokas keino ennakoida tulevan hankinnan todellisia käyttökustannuksia.

Lue Koneviestistä, millaisia huoltosopimuksia on tarjolla muun muassa traktoreiden metsäkoneiden ja maarakennuskoneiden myynnin yhteydessä!

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Koneviesti: Volvo Laplander C202 on muuttunut vuosien saatossa puolustusvoimain maastoajoneuvosta jokamiehen harrasteajokiksi – nykyään se sopii jopa nuoren ensiautoksi

Koneviesti: Kuusi kääntöauraa testissä – tarkastelussa työjälki, auran rakenne, kytkeminen traktoriin ja varusteet

Koneviesti: Kolmipistenostolaite oli ennen turvaohjaamoja monelle traktorille kohtalokas varuste – kuperkeikasta selvisi harva hengissä