Koneet & autot

Biokaasua riittäisi nykyistä useamman auton polttoaineeksi – nyt osa kaasusta poltetaan kaatopaikoilla soihtuina

Oulun pohjoispuolella ei ole yhtäkään biokaasun tankkauspistettä.
Sanne Katainen
Biopolttoaineita – biokaasua, uusiutuvaa dieseliä ja bioetanolia – olisi mahdollista tuottaa ja käyttää tuntuvasti nykyistä enemmän. Suomen koko nykyiselle autoliikenteelle ne eivät kuitenkaan riitä.

Sähköautojen suosio kasvaa, mutta bensiinikäyttöiselle autolle on muitakin vaihtoehtoja. Biopolttoaineita – biokaasua, uusiutuvaa dieseliä ja bioetanolia – olisi mahdollista tuottaa ja käyttää tuntuvasti nykyistä enemmän. Suomen koko nykyiselle autoliikenteelle ne eivät kuitenkaan riitä.

"Biokaasu voi olla tällä hetkellä ympäristöystävällisin vaihtoehto", arvioi johtava tutkija Juhani Laurikko Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä.

"Biokaasulla on selvästi laajimmat mahdollisuudet käyttää erilaisia biojätteitä", sanoo puolestaan ilmastoratkaisujen asiantuntija Mariko Landström Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitrasta.

Autoilijan kannalta biokaasun etuna on se, että perinteisen polttomoottoriauton voi kohtuullisella remontilla muuntaa kaasukäyttöiseksi. Muutostyö maksaa noin 3 000–4 000 euroa, ja siihen voi hakea 1 000 euron suuruista valtion tukea. Biokaasua myös verotetaan kevyemmin kun bensiiniä.

Uusien biokaasuautojen valmistukseen autoteollisuus on Laurikon mukaan herännyt hitaasti.

"Kaasuautojen tarjonta ei ole kovin hyvä, eri malleja on muutamia kymmeniä."

Polttoaineina biokaasu ja fossiilinen maakaasu ovat kemiallisesti samaa ainetta, metaania. Moottorissa se palaa vedeksi ja hiilidioksidiksi.

Biokaasua voidaan tuottaa esimerkiksi teollisuuden, kotitalouksien tai maatalouden jäteaineksista. Sitä otetaan talteen myös kaatopaikoilla ja jätevedenpuhdistamoilla.

"Kaatopaikoilla biokaasua poltetaan paljon ihan soihtuna", kertoo Laurikko.

Suomen Biokaasuyhdistyksestä kerrotaan, että noin 40 prosenttia Suomen nykyisestä biokaasuntuotannosta on peräisin kaatopaikoilta. Hyödyntämättä jää kaikkiaan yli 10 prosenttia kaasusta, pääosa siitä juuri kaatopaikoilla.

Biokaasun kuluttajamyynti Suomessa on pääosin valtiojohtoisen Gasumin vastuulla.

"Kaasun tankkausverkosto on ruuhka-Suomessa kohtuullisen tiheä, mutta Oulun pohjoispuolella ei ole yhtään tankkauspistettä", toteaa Laurikko.

Myös uusiutuvaa dieseliä voidaan valmistaa jätemateriaaleista. Se soveltuu fossiilisen polttoaineen tilalle dieselautoon ilman mitään teknisiä muutoksia.

"Uusiutuvalla dieselillä on mahdollista vähentää jo olemassa olevien vanhojen autojen päästöjä", toteaa Laurikko.

Kolmas vaihtoehto on bioetanoli, jota jo nyt lisätään tavalliseen bensiiniin pieniä määriä. Bensiinikäyttöisen auton voi noin 500 eurolla muuntaa käyttämään polttoainetta, josta noin 80 prosenttia on etanolia ja loput bensiiniä.

Vuonna 2018 Suomessa tuotettiin biokaasua noin yhden terawattitunnin edestä. Tuotanto olisi mahdollista kasvattaa enimmillään noin 10 terawattituntiin vuodessa. Suomen tieliikenteen vuosikulutus on nykyisin noin 45 terawattituntia.

"Koko maailma ei voi ajaa biopolttoaineilla. On tärkeää olla vaihtoehtoisia käyttövoimia", painottaa Mariko Landström Sitrasta.

"Ympäristöystävällisintä on olla omistamatta autoa ollenkaan."

Oleellista on Landströmin mukaan uudistaa yhteiskuntaa niin, että joukkoliikenne, kävely ja pyöräily ovat yhä useammalle kätevimmät arjen vaihtoehdot.

Lue lisää

Nämä energiahankkeet saivat valtion investointitukea: Syvä reikä, biokaasu ja lämpöpumput nappasivat 41 miljoonaa euroa

Yhdysvalloissa viranomainen panttaa päätöstään, eikä kukaan tiedä paljonko etanolia sekoitetaan ensi vuonna bensaan

Puudieselin päivät ovat luetut

MTK:lta seitsemän kohdan ohjelma elvytysrahojen jakoon – biotalouden tuotekehitys ja biokaasuinvestoinnit keskiössä