Koneet & autot

Koneviesti: Itse tehdyt korokelaidat toivat kuution verran lisätilaa Sampo-leikkuupuimurin viljasäiliöön

Hyvinä satovuosina leikkuupuimurin viljasäiliön tilavuus voi harmillisesti tuntua liian pieneltä, jos puitavana on pitkä lohko. Koneviestin toimittaja rakensi jälkikäteen puimurin säiliöön korokelaidat, jotka tuovat säiliöön lisää tilavuutta.
Jan-Anders Lindfors
Sampo 2045 viljasäiliön korotuksen jälkeen. Säiliön korotuksella ei ollut vaikutusta puimurin kokonaiskorkeuteen, sillä moottorin ilmanpuhdistin on edelleen puimurin korkein kohta.

Tehdasvalmisteisessa Sampo 2045 -puimurissa oli viljasäiliön liian pieni tilavuus. Alkuperäisen säiliöön mahtui ainoastaan 3,3 m3, mikä toisin sanoen tarkoittaa tarkalleen 1 m3 työleveyden yhtä metriä kohden. Tästä seuraa tietysti hankaluuksia, jos puitavana on pitkä lohko, ja tyhjennys tapahtuu aina saran päässä. Ongelmia ei olisi syntynyt, jos puintihommissa olisi useampi ihminen apuna ja peltolohkon molemmissa päissä pystyisi pitämään kärryä tyhjennystä varten. Tässä tapauksessa sekä puinnin ja viljan kuljettaminen hoitui pääasiassa yhden miehen voimin, mikä vaati puimurin rakenteen muuttamista. Sampon viljasäiliöön päädyttiin tekemään 30 cm korotus, jonka avulla säiliön tilavuutta pystyi kasvattamaan yhdellä kuutiolla eli 4,3 m3:iin, mikä tarkoittaa 1,3 m3 työleveyden metriä kohden.

Korotuksessa säilytettiin alkuperäisen säiliön yläosa sellaisenaan ja liitettiin korotuspala sen alle. Tätä varten teetettiin tutulla peltisepällä 1,5 mm:n pellistä valmiiksi kantattuja 30 cm korkeita aihioita. Nämä aihiot nostettiin ylös puimurin päälle, sovitettiin paikoilleen, porattiin reiät, ruuvattiin kiinni ja lopuksi heftattiin yhteen kulmista. Tämän jälkeen koko korotusosan nostettiin alas, jotta saatiin tehtyä lopulliset hitsaukset ja täydennettyä reikien poraukset. Lopuksi korotusosa maalattiin.

Hytin lämmityslaitteen vesiletkut olivat aiemmin olleet puimurissa säiliön yläpuolella olleen suojakourun alla. Korotuksen jälkeen niille rakennettiin säiliön ylälaitaan putki, joka oli varustettu luukulla. Näin putki on helppo tyhjentää sinne menevistä ruumenista. Luukun saranat kiinnitettiin putkeen hitsaamalla.

Monissa puimureissa viljasäiliön täyttymistä seurataan vain sinne asennettujen antureiden varassa. Sampo-puimurin säilöön on ollut vaikea nähdä kahden ikkunan läpi, vaikka säiliössä olisi valaisin – varsinkin jos ruumenia on ikkunoiden välissä. Tässä tapauksessa säiliön korokkeesta jätettiin ikkuna kokonaan pois ja hitsattiin sen paikalle tiivisteillä varustettu uloke, joka ulottuu hytin ikkunaa vasten. Näin yksi ikkunaruutu jää välistä pois, ja näkymä säiliöön selkiintyy.

Säiliön alkuperäinen ikkuna kiinnitettiin säiliön yläosaan, joka siirtyi 30 cm korkeammalle. Sitä kautta saadaan lisää valoa, mikä entisestään parantaa mahdollisuuksia nähdä säiliön sisälle. Lisäksi puimuriin rakennettiin myös askelmat sekä kunnollinen kaide säiliön päälle, jotka helpottavat säiliön päälle kiipeämistä ja säiliön sisällön tarkkailua ylhäältä käsin.

Kaiken kaikkiaan säiliön korotus ei vaatinut kalliita materiaaleja, ja työmäärä oli kohtuullinen. Hyvä asia oli myös se, että säiliön korotuksella ei ollut vaikutusta puimurin kokonaiskorkeuteen.

Katso Koneviestin nettisivuilta kuvasarja, jossa korokelaitojen rakentamisprojekti käydään vaihe vaiheelta läpi!

Lue lisää

Hankintalain soveltaminen jättää Koneviestin päätoimittajan mielestä toivomisen varaa myös traktorikaupoissa: "Joskus kunta on vaatinut traktorilta tiettyä väriä, vaikka väri ei vaikuta traktorin tuottavuuteen eikä arvon säilymiseen"

Claas ja Sampo jyräävät – puimurikaupassa vilkas vuosi pitkästä aikaa

Koneviesti: Nash-auto palasi entiselle omistajalleen 34 vuoden jälkeen – katso, miltä vuosimallin 1926 auto näyttää entisöinnin jälkeen

Miten hyvin tunnet veteraanikoneet? Entä oletko maanrakennuksen asiantuntija? Testaa konetietämyksesi Koneviestin visoilla