Koneet & autot

Koneviesti: Haluaisitko kunnostaa perävaunun jarrut? Näin se onnistuu alle 500 eurolla

Kaikkineen peräkärryn remontissa tarvituille, pääosin Saksasta tilatuille osille, tuli hintaa noin 450 euroa.
Tapio Vesterinen
Esimerkkitapauksessa järkevin tapa kunnostaa perävaunun jarrut oli vaihtaa suurin osa osista uusiin. Jarruihin jäi vanhaa vain takimmaisen akselin jarrurummut, jotka todettiin hyväkuntoisiksi.

Jarrujen korjaus alkoi jarrurumpujen siistimisellä. Jarrurummut saatiin näppärästi puhdistettua kulmahiomakoneen teräspunosharjaa käyttäen. Jarrurumpu pyörii teräsharjan voimasta, joten puhdistus tehoaa ympäriinsä. Samalla rummun pyöriessä rumpujen suoruudesta oli helppo varmistua. Esimerkkitapauksessa yksi rumpu todettiin kieroksi, mistä syystä etummaisen akselin molemmat rummut päätettiin uusia. Hyväkuntoisten rumpujen maalauksessa käytettiin tavallista kuumakestomaalia. Jarrunesteen kestosta ei tarvinnut huolehtia mekaanisten työntöjarrujen tapauksessa.

Jarruosien lisäksi päätettiin vaihtaa myös parikymmentä vuotta vanhat pyörälaakerit, sillä yhdessä tuntui alkava välys. Jarrukengät irtosivat helpoiten siten, että painejousi irrotettiin, ja toinen kenkä kammettiin hahloistaan ulos. Tämä toimenpide vapauttaa kenkien välillä olevien vetojousien jännityksen. Vetojouset ovat varsin tiukassa, jos niitä yrittää irrottaa kenkien ollessa paikallaan. Kun toisen kengän kampeaa irti, tipahtavat osat lähes itsestään lattialle. Jos komponenttien sijainnista on hivenenkin epävarma, kannattaa kuitenkin ennen purkamista ottaa asetelmasta kuva esimerkiksi kännykkäkameralla. Näin voidaan varmistautua muun muassa siitä, että levittäjäakseli ja jarrukengät asennetaan oikein päin.

Remonttikohteena olevan peräkärryn jarruvaijerit olivat kelvollisessa kunnossa, sillä ne oli vaihdettu muutama vuosi sitten. Kuitenkin vaijereiden tasausmekanismeihin kiinnittyvät päät olivat ruostuneet. Näiden avaamiseksi tarvittiin reipasta lämmittämistä, ja haarukoiden lukitustappien irrottamiseen lyöntituurnaa ja pajavasaraa. Huonokuntoiset jarruvaijerit on helpointa vaihtaa uusiin, kun jarrut avataan. Rakenne on yleensä sellainen, että jarrurumpu on irrotettava, jotta vaijerit voidaan irrottaa levittäjästä.

Myös peräkärryn vetopää päätettiin vaihtaa uuteen. Vetopään vaihdossa helpoimmalla selvitään, kun vetopää korvataan uudella vastaavalla vetopäällä. Näin voidaan varmistua siitä, että esimerkiksi jarrujen muut osat ovat geometrioiltaan yhteensopivia uuden vetopään kanssa. On hyvä selvittää etukäteen, voidaanko suunniteltu korvaava vetopää asentaa paikalleen. Lisäksi vetopäätä asennettaessa pitää varmistua siitä, että vetopää kohdistetaan oikein. Tällöin vaunu seuraa jatkossakin autoa suorassa ja oikealla tavalla.

Kun jarrukengät, vetopää ja pyörälaakerit olivat menestyksekkäästi vaihdettu ja mekaaniset osat herkistelty, siirryttiin säätötöihin. Pääpiirteissään säätö tapahtuu niin, että vaijerit löysätään reilusti löysälle, jotta pyöräkohtaisesti voidaan säätää ensin jarrukengät sopivalle etäisyydelle rummusta. Esimerkkitapauksessa vaunussa oli Knottin akselit ja jarrut, joissa säätö tapahtui kiristämällä 17 millin avaimella säätöpulttia, joka liikuttaa kiilapalaa levitinpalojen välissä. Jokaisen pyörän jarrut säädetään siten, että säätöpultti pyöritetään ensin niin tiukalle, että pyörä ei enää pyöri. Sen jälkeen säätöä löysätään sen verran, että pyörä alkaa taas pyöriä. Kengät jätettiin aavistuksen laahaamaan, jotta ne asettuvat paikoilleen. Hetken ajelun jälkeen säätötoimenpiteet uusittiin, jotta tuloksesta saatiin hyötyä.

Kun pyöräkohtainen säätö saatiin tehtyä, siirryttiin vaijereiden säätöön. Jokaiselta pyörältä tulevat vaijerit kiinnittyivät akseleittain ja pareittain tasausikeeseen, jotka taas kiinnittyvä telitasaajaan. Telitasaaja taas kiinnittyy jarrutankoon, joka kiinnittyy jarruvipuun. Optimitilanteessa vaijerit saadaan säädettyä siten, että jarrutuksen aikana tasausikeet ja telitasaaja pysyvät tasapainossa, ja jokaiselle pyörälle ohjautuu siten samansuuruinen jarruvoima. Säädön alkuvaiheessa kannattaa lähteä liikkeelle siitä, että saman akselin jarruvaijereiden säädöt asetetaan karkeasti samanlaisiksi. Sen jälkeen voidaan käsijarrua apua käyttäen tarkistaa, kuinka telitasaaja käyttäytyy. Jos telitasaajakin pysyy suunnilleen suorassa, jarrutangon voi säätää niin tiukalle, että jarruvipu nojaa vetoputken päähän. Tämän jälkeen on luotettavampaa kuormittaa jarruja vetopään kautta, ja se onnistuu helpommin kuormaliinan avulla. Säätö on helpointa, jos vaunun kaikki pyörät saadaan kerralla ilmaan. Kuormaliinaa hiljalleen kiristämällä ja pyöriä ajosuuntaan pyörittämällä voidaan tunnustella, alkaako jarrutus tasaisesti joka pyörässä.

Kaikkineen peräkärryn remontissa tarvituille, pääosin Saksasta tilatuille osille, tuli hintaa noin 450 euroa. Kalleimmat olivat 190 euron hintainen vetopää sekä alkuperäiset jarrurummut 60 euroa kappaleelta. Laakerit ja napamutterit olivat postikuluineen 53 euroa, säätösarjat 43 euroa ja jarrukenkäsarjat molemmille akseleille noin 50 euroa. Suomesta ostettuna osat olisivat olleet huomattavasti kalliimmat. Remontin työläin osuus oli jumittuneiden osien irrottelu ja herkistely, joista olisi selvitty tilaamalla loputkin osat uutena. Kaikkineen remonttiin kului yksi pitkä työpäivä.

Katso Koneviestin nettisivuilta kuvat jarruremontin työvaiheista!

Lue lisää