Koneet & autot

Valtio miettii jo uusia keinoja liikenteen verokertymän turvaamiseen: Polttoaineiden myynti laskee autojen kulutuksen mukana

Tilastokeskus kertoo, että moottoribensiinin kysyntä väheni tammi-elokuussa noin 2,2 prosenttia
Jarmo Palokallio
Liikenteen verotuksen uudistamista pohtiva työryhmä katsoo asiaa myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja alueellisen tasa-arvon kannalta.

Uusien autojen polttoaineenkulutuksen aleneminen on viime vuosina vähentänyt moottoribensiinin kysyntää. Se pakottaa valtion miettimään liikenteen verotuksen uudistamista.

Moottoribensiinin kysyntä väheni tammi-elokuussa noin 2,2 prosenttia, kertoo Tilastokeskus. Myös dieselin myynti putosi.

Autoala sitoo bensiinin myynnin laskun uusien autojen keskikulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen alenemiseen. Vanhan mittaustavan mukaiset päästöt ovat tänä vuonna jääneet keskimäärin 118 grammaan kilometrille.

Vielä vuonna 2010 päästöt olivat 149 grammassa.

Dieselistä suurin osa, noin kolme neljännestä, käytetään kuorma-, linja- ja pakettiautoliikenteessä ja noin neljännes henkilöautoliikenteessä. Dieselpolttonesteen kysynnän väheneminen johtuu siten ensisijaisesti tavarakuljetusten vähenemisestä.

Valtio kerää liikenteeltä 8-9 miljardia euroa erilaisina veroina. Siksi autojen päästöjen ja polttoainemyynnin lasku ei ole valtion kannalta pelkästään hyvä asia.

Valtiovarainministeriö onkin asettanut työryhmän selvittämään liikenteen verotuksen uudistamistarpeita. Työryhmän tehtävänannossa otetaan huomioon sekä ilmastotavoitteet, mutta myös verokertymän puolustaminen.

Suomen tavoitteena on vähintään puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.

Vaikeuskerrointa lisää, että työssä pitää ottaa huomioon myös sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja alueellinen tasa-arvo.

Lue lisää