LUE NÄKÖISLEHTI: Postin lakon vuoksi kaikki MT:n artikkelit ja näköislehti luettavissa vapaasti
Koneet & autot

Työkoneala sitoutuu päästövähennyksiin – aluksi sähköistetään tiettyjä konetyyppejä

Suomessa on 2,5 miljoonaa työkonetta, joista puoli miljoonaa tupruttelee raskaspäästöistä moottoripolttoöljyä.
Kimmo Haimi
Työkoneet aiheuttavat noin 8 prosenttia Suomen taakanjakosektorin päästöistä. Tarkoitus on sähköistää ainakin osa työkoneista.

Työkoneala on sopinut ympäristöministeriön kanssa vapaaehtoisista päästövähennyksistä. Sopimuksen allekirjoitti työkonealaa edustava Teknisen Kaupan Liitto ry.

Ala sitoutuu etsimään keinoja työkoneista aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen karsimiseksi. Nyt työkoneet aiheuttavat noin 8 prosenttia taakanjakosektorin päästöistä. Se tarkoittaa noin 2,5 miljoonaa tonnia hiilidioksidia.

”Täyssähkökäyttöisten ja muiden vähäpäästöisten työkoneiden yleistyminen on tärkeä askel. On hienoa, kun merkittävät alat haluavat tehdä vapaaehtoisia päästövähennystoimia. Päästöjä on vähennettävä kaikilla sektoreilla, jotta yhteiskuntamme on hiilineutraali viimeistään vuonna 2035 ”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.).

Suomessa työkoneeksi laskettavia laitteita arvioidaan olevan noin 2,5 miljoonaa. Niistä puoli miljoonaa käyttää polttoaineenaan dieseliä tai moottoripolttoöljyä. Liki 90 prosenttia työkoneiden päästöistä tulee moottoripolttoöljyn käytöstä.

Merkittävin osa työkoneiden ympäristökuormituksesta syntyy käytön aikana. Päästöihin vaikuttavat kaluston ominaisuudet, ajo- tai käyttötapa sekä työvaiheiden suunnittelu.

Sopimus koskee koko työkonealaa, mutta alkuvaiheessa painotetaan erityisesti vastapainotrukkeja, pyöräkuormaajia ja nostimia. Kyseisten työkonetyyppien hiilidioksidipäästöt ovat noin 0,65 miljoonaa tonnia eli noin neljäsosan työkoneiden kokonaispäästöistä. Näille on sopimuksessa asetettu määrälliset sähköistämistavoitteet, joiden saavuttamista seurataan.

Sopimukseen voidaan liittää muitakin erikseen seurattavia työkonetyyppejä. Sopimukseen voi myös liittyä muiden työkonetyyppien aloilla toimivia yrityksiä sekä päästöjä vähentäviä ratkaisuja tarjoavia yrityksiä.

Teknisen Kaupan Liitto kannustaa ja opastaa jäseniään liittymään sopimukseen. Yhdistys jakaa tietoa sähkökäyttöisistä ja muista vähäpäästöisistä työkoneista sekä päästölaskennasta.

Jäsenyritykset voivat osallistua koulutusten suunnitteluun liiton ja ministeriön kanssa, sekä järjestää asiakkailleen koulutusta työkoneiden valinnasta ja käytöstä.

Ympäristöministeriö lupaa edistää työkoneiden päästövähennyksiä sekä vähäpäästöisyyden huomioimista julkisissa hankinnoissa.

Työkonealan sopimus on neljäs Suomessa solmittu, vapaaehtoisuuteen pohjautuva green deal -sopimus, jolla tuetaan taakanjakosektorin päästövähennystavoitteiden saavuttamista. Yritykset voivat liittyä sitoumukseen netissä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Petri Sarvamaa valittiin EU-parlamentin pääneuvottelijaksi unionin tulevalle metsästrategialle – "Metsiä ei voi kohdella pelkästään hiilinieluina"

Jari Leppä: EU:n metsästrategiaa vahvistettava – tukee komission uutta vihreää sopimusta

Sitra nostaisi ympäristöveroja ja laskisi tuloveroja – "maalla asuville voitaisiin maksaa palautusta, jos autoilu kallistuu"