Koneet & autot

Kauppakamarien mukaan hallitus on ylimitoittamassa sähköautojen latauspisteet

Pahimmillaan niiden rakentaminen syö varat muilta ilmastoinvestoinneilta.
Hanna Linnove
Kauppakamarien mukaan Suomen ei pidä ampua itseään jalkaan muuta Eurooppaa tiukemmilla vaatimuksilla esimerkiksi sähköautojen latausinfran suhteen.

Kauppakamareiden mielestä hallituksen esitys sähköautojen latauspisteiden määrästä on ylimitoitettu. Pahimmillaan niihin käytettävät varat vähentävät muiden ilmastoystävällisten investointien tekemistä.

”Direktiivi sähköautojen latausinfrasta on saanut Suomessa korean kansallisen kuorrutuksen, kun sitä ollaan tuomassa lainsäädäntöön. Ei ole kohtuullista, että yhdessä jäsenvaltiossa asetetaan huomattavasti korkeammat velvoitteet kuin muualla Euroopassa”, sanoo Keskuskauppakamarin liikenneasiantuntija Päivi Wood. 

”Euroopan sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta on tärkeää, että asiat, joista säädetään unionin tasolla, toimeenpannaan kansallisella tasolla ilman tarpeettomia kiristyksiä tai lisäyksiä EU-tason sääntelyyn."

Hallituksen esityksen mukaan muihin kuin asuinkäytössä oleviin rakennuksiin, joissa on yli 20 pysäköintipaikkaa, tulee asentaa latauspiste 10 prosentille pysäköintipaikoista vuoteen 2025 mennessä. Vaatimus koskee uusia, laajasti korjattavia ja olemassa olevia rakennuksia sekä pysäköintitaloja.

Woodin mukaan hallituksen esityksen perusteluissa nojataan parin tuhannen euron investointikustannuksiin latauspistettä kohden. Yrityksiltä saatujen tietojen mukaan kustannusten euromäärä voidaan tuplata esityksen arvioon verrattuna.

Wood muistuttaa, että Suomen ei pidä ampua itseään jalkaan luomalla itselleen muita Euroopan maita tiukempia vaatimuksia. 

”Ei ole mitään syytä asettaa yrityksiä epäedulliseen asemaan Suomen rajojen ulkopuolella oleviin kilpailijoihinsa nähden”, Wood sanoo. 

Kauppakamarit korostavat teknologianeutraalia lähestymistapaa lainsäädännössä. Suomessa ajoneuvojen korkeat hinnat hidastavat ajoneuvokannan uusiutumista.

Samaan aikaan teknologinen kehitys on nopeaa, jolloin pelkona on, että massiivisilla panostuksilla yhteen teknologiaan jätetään muiden vaihtoehtoisten polttoaineiden kehittyminen huomioimatta.  

”Investoinnit tulee kohdentaa vaikutuksiltaan merkittävimpiin toimenpiteisiin. Hallituksen ehdotuksessa asetetut vaatimukset ovat ylimitoitettuja ja pahimmillaan niihin käytettävät taloudelliset investoinnit vähentävät muiden ilmastoystävällisten investointien tekemistä”, Wood varoittaa.

Lue lisää