Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Koneet & autot

Talvi saattaa hyydyttää dieselkoneen – Koneviesti: Näin saat sen toimimaan myös talvella

Talvipakkaset kuormittavat työkonemoottoreita täällä Pohjolassa rankemmin kuin muualla Euroopassa. Talvi onkin hyvä huomioida itse dieselmoottorissa ja sen nykyaikaisissa jälkikäsittelylaitteissa, jotta työskentely on sujuvaa.
Tapio Vesterinen
AdBlue-tankki kannattaa tankata täyteen ennen talvisäilytystä.

Työkonedieselin sähkölaitteiden ja etenkin akkujen pitää talvella olla hyväkuntoisia, koska akkujen kapasiteetti alenee tuntuvasti kylmässä. Työkone tai ajoneuvo ei välttämättä käynnisty pakkasessa, jos akku on vajaakuntoinen.

Nykyiset moottorit ovat elektronisesti ohjattuja. Lähes kaikki uudet dieselmoottorit käyttävät yhteispaineruiskutusjärjestelmää. Sen suutin ei ruiskuta lainkaan, jos jännite alenee liikaa. Tilanne voi olla ongelmallinen pakkaskäynnistyksessä, koska startti ottaa suuren virran.

Edellä kerrotun vuoksi pitää virtajohtojen startille olla riittävän suuria ja mahdollisimman lyhyitä. Kaikkien johtoliittimien akulla ja virran syöttöjärjestelmässä pitää olla puhtaita, vankkoja ja hyvin kiristettyjä, että jännitehäviöt liitoksissa jäisivät mahdollisimman pieniksi.

Vaihteelliset startit ovat pienempiä ja tehokkaampia entisiin suoravetoisiin verrattuna. Tämä johtuu siitä, että kevyemmin pyörivä sähkömoottori tarvitsee pienemmän virran, mikä alentaa myös jännitehäviötä, ja moottori käynnistyy paremmin. Myös nykyiset led-valot ovat hyvä kehitysaskel, koska niiden virrantarve on vain murto-osa perinteisiin lamppuihin verrattuna.

Nykyiset kehittyneet moniasteiset voiteluöljyt ovat hyviä, koska niiden viskositeetti kylmänä voi olla SAE 5 tai jopa SAE 0. Tällöin moottorin käynnistys helpottuu, kun starttimoottori ja moottori pyörivät nopeammin ja virrantarve on pienempi. Samalla kuuman pään viskositeetti voi olla SAE 40 tai SAE 50.

Kuuman pään korkeampi viskositeetti varmistaa paksumman minimiöljykalvon voitelukohteisiin – kuluminen vähenee ja öljynpaine pysyy korkeampana. Öljyvalinnoissa kannattaa noudattaa moottorin valmistajan suosituksia. Nykyisille matalapäästöisille työkonemoottoreille on hiukkassuodattimen toiminnan kannalta tärkeää, että voiteluöljyt ovat tuhkattomia, jotta hiukkassuodattimen tukkeutuminen ei aiheuta ongelmia.

Järjestelmän AdBlue-tankki ja sen putkilinjat ovat sähköllä tai jäähdytysnesteellä lämmitetyt, koska AdBlue jäätyy yli 11 asteen pakkasessa. Putkilinjat ja AdBlue-pumppu tyhjennetään aina automaattisesti sammutuksen yhteydessä AdBlue-tankkiin. Kun kone ei käy, on ureaa siis vain ureatankissa. Se saa jäätyä talvella. Kun kone käynnistetään, alkaa urean sulatus tankin imuputken alueella jäähdytysnesteellä tai sähköllä. Säännöt sallivat, että urean ruiskutus alkaa pakkasella viiveellä. Noin puolessa tunnissa systeemi on toimintakunnossa. Järjestelmä ei vaadi kuljettajalta normaalisti mitään toimenpiteitä. AdBlue voi jäätyä ureatankissa, mutta se sulaa entiselleen lämpötilan noustessa.

AdBluen varastoinnissa on otettava huomion jäätymislämpötila eli 11 asteen pakkanen. Urean varastointilämpötila pitää olla tuota lämpimämpi. Ureaa ei suositella varastoitavaksi yli 18 kuukautta. AdBluen laatu saattaa ajan kuluessa muuttua muun muassa sen vesiosuuden haihtumisen vuoksi. AdBlue on hyvä varastoida -11–25 asteen lämpötilaikkunassa. Lisäksi se kannattaa varastoida suljetussa tilassa niin, että aurinko ei paista ureasäiliöihin.

Mitä jälkikäsittelylaitteiden osalta on huomioitava? Mitkä asiat on hyvä tehdä dieselkoneiden talvisäilytyksen yhteydessä?

Lue laajempi artikkeli ja tarkemmat ohjeet talvisäilytykseen Koneviestin nettisivuilta.

Kirjoittaja toimi 45 vuotta Linnavuoren moottoritehtaan tuotekehityksessä, josta viimeiset 20 vuotta tuotekehitysjohtajana. Nykyisin hän harrastaa moottoriteknologiaa oman osakeyhtiönsä Ylivakerin Diesel Oy toimesta.

Lue lisää

Tarkkana tankkauksessa: matka jatkuu arktisella dieselillä

Mazdan uusi bensiinimoottori toimii dieselin periaatteella

Volkswagen-konserni joutuu lunastamaan peukaloidut dieselit takaisin Saksassa – koko ostohintaa ei tarvitse korvata

Volkswagenia epäillään lisähuijauksista