Koneet & autot

PTT:n mukaan dieselin verotuen poisto heikentäisi kilpailukykyä, mutta auttaisi vähentämään päästöjä

Kotitalouksille muutoksen haitat voitaisiin korvata tulotukina tai veronalennuksina.
Jarmo Palokallio
Dieselin verotuen poiston suurimmat kielteiset vaikutukset kohdistuisivat etenkin Kymenlaaksoon, Etelä-Karjalaan ja Lappiin.

Dieselpolttoaineen verotuen poistaminen olisi tehokas tapa vähentää päästöjä, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT.

PTT:n mukaan osa kotitalouksista kärsisi dieselverotuen poistosta. Dieselautoilla ajetaan etenkin syrjäisimmissä osissa maata, joissa tulotaso on matala.

Tutkimuksen mukaan verotuen poisto saattaisi siis rasittaa pienituloisia ja maaseudun asukkaita. Suurimmat kielteiset vaikutukset verotuen poistosta kohdistuisivat Kymenlaaksoon, Etelä-Karjalaan ja Lappiin.

PTT:n mukaan verotuen poistaminen voitaisiin kompensoida esimerkiksi tulonsiirtoina tai alentamalla ansiotuloverotusta.

Dieselin verotuen poisto tekisi hallaa myös vientiteollisuuden kustannuskilpailukyvylle. Tutkimuslaitoksen mukaan haitta olisi verrattain vähäinen.

Vientiyrityksille dieselin hinnan nousun siirtäminen tuotteiden hintoihin ei ole helppoa. Siksi korotus heikentäisi kuljetuksista riippuvaisen vientiteollisuuden kilpailukykyä.

PTT:n mukaan se suuntaisi talouden resursseja muille viennin aloille.

Keskeinen tulos elinkeinoelämän näkökulmasta on, että veronkorotus ei välttämättä välity täysimääräisenä hyödykkeiden hintaan. Näin etenkin jos kilpailu on kovaa.

Ympäristönäkökulmasta katsottuna verotuen poisto pienentäisi dieselin kulutusta ja laskisi päästöjä. Polttoaineverotuksen ympäristöohjaavuuden ja kustannustehokkuuden näkökulmasta dieselin verotuesta tulisikin luopua.

Suomi on sitoutunut merkittäviin päästövähennyksiin liikenteessä, ja tavoitteisiin pääseminen vaatii tehokasta taloudellista ohjausta, jota dieselin verotuen poisto olisi.

Dieselpolttoaineen verotuki on dieselin energiasisältöveron alennus, jonka suuruus on 25,95 senttiä litraa kohden. Sen tarkoituksena on tukea vientiteollisuutta ja hyötyliikennettä.

Dieselautojen yksityiskäyttäjiltä peritään käyttövoimaveroa, jotta he eivät hyötyisi alennuksesta. Siksi dieselautoilu on yksityisille kannattavaa vain, jos autolla ajetaan paljon.

Liikennekäytössä olevista noin 2,7 miljoonasta henkilöautosta noin 750 000 on dieselautoja. Näiden lisäksi teillä liikkuu 310 000 dieseliä käyttävää pakettiautoa, yli 90 000 kuorma-autoa ja 12 000 linja-autoa

Lue lisää