Kotimaa

Kysely: Syntyvyys laskee eikä ilmiö ole vain väliaikainen – enemmistö nuorista kokee elämänsä liian epävarmaksi lasten saamiseen

Vastaajien mielestä suuretkaan tuet lapsiperheille eivät isossa kuvassa ratkaise ongelmaa. Korotusten uskotaan kuitenkin auttavan jonkin verran.
Kari Salonen
Lähes kolme neljäsosaa vastaajista vakuuttuneita siitä, että tulevaisuudessa Suomi on yksi maailman parhaita maita lapsille ja lapsiperheille.

Valtaosa suomalaisista on sitä mieltä, että syntyvyyden lasku on seurausta ihmisten muuttuneista henkilökohtaisista toiveista ja valinnoista. Näin ajattelee 86 prosenttia Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisemaan kyselyyn vastanneista.

Enemmistö vastaajista on huolissaan syntyvyyden laskusta.

Yli puolet vastanneista suhtautuu kuitenkin epäuskoisesti siihen, että parannukset lapsiperheiden tukiin riittäisivät ylläpitämään korkeaa syntyvyyttä.

Toisaalta joka toinen uskoo, että lapsiperheille suunnattujen tukien merkittävä tasokorotus nostaisi syntyvyyden maassamme nykyistä korkeammalle tasolle.

Lähes kolme neljäsosaa vastaajista on jokseenkin vakuuttuneita siitä, että tulevaisuudessa Suomi on yksi maailman parhaita maita lapsille ja lapsiperheille. Vain kuudesosa vastaajista oli eri mieltä.

Enemmistö nuorempiin ikäluokkiin kuuluvista ajattelee, että lapsia ei kannata nykyisin hankkia.

Lähes puolet kaikista vastanneista allekirjoittaa väittämän, jonka mukaan elämä on nykyään niin epävarmaa, ettei lapsia kannata hankkia. Näin ajattelevat erityisesti nuoremmat ikäluokat.

Toisaalta lähes puolet on eri mieltä väitteen kanssa, etenkin yli 60-vuotiaat.

Vähemmän koulutetut ja pienituloiset ovat muita vakuuttuneempia siitä, että nykyajan epävarmuuden takia jälkikasvun tavoitteleminen ei ole suotavaa.

Kolmannes vastaajista ajattelee, että suomalaisia ei pidä patistella perheen perustamiseen siksi, että maapallolla on jo liikaa ihmisiä. Erityisesti 31–40-vuotiaat ovat tätä mieltä. Heistä puolet kannattaa ajatusta.

Kaikista vastaajista yli puolet vastustaa väitettä.

Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy.

Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 13.–18.3.2020. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 053. Vastaajat edustavat maamme 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lue myös:

Raportti: Suomessa on Pohjoismaiden pienin syntyvyys – Professorin mukaan vain maahanmuuton avulla voidaan tarjota nykyiset palvelut ja etuudet

Alhainen syntyvyys romahduttaa oppilasmäärät – ministeri Hanna Kosonen: "Koulutuksen järjestämiseen on olemassa monia tapoja"

Suomessa on nyt vain yhdeksän kuntaa, joissa syntyvät vauvat riittävät ylläpitämään väkilukua – ne sijaitsevat maaseudulla

Lue lisää

Lapsia syntyi enemmän ja ihmisiä kuoli vähemmän kuin vuosi sitten – pakkasella pysyvää väestönkehitystä paikkasi maahanmuutto

Etlan karu arvio: Matala syntyvyys hidastaa pysyvästi talouskasvua 2040-luvulta alkaen

Suomessa syntyi alkuvuonna 717 lasta enemmän vuodentakaiseen verrattuna

Evan kysely: Epävarman tulevaisuuden arvellaan alentavan myös syntyvyyttä