Kotimaa

Ministeri Andersson: Lähi- ja etäopetuksessa voidaan ehkä vuorotella paikkakunnittain epidemiatilanten mukaan

Ministeriö valmistelee varmuuden vuoksi väliaikaista muutosta perusopetuslakiin.
LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI
Andersson sanoi, että jos kouluissa ilmenee koronavirustapauksia, niihin sovelletaan tartuntatautilakia. Tartuntaketjut jäljitetään ja mahdollisesta karanteenista päätetään samalla tavalla kuin alkuvuonna ennen etäopetukseen siirtymistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee varmuuden vuoksi väliaikaista muutosta perusopetuslakiin, joka mahdollistaa vuorottelun lähi- ja etäopetuksen välillä syksyllä, jos epidemiatilanne sitä edellyttää.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) kertoi asiasta aamulla ministeriön tiedotustilaisuudessa. Muutos pyritään hänen mukaansa saamaan valmiiksi hyvissä ajoin ennen eduskunnan kesäistuntotaukoa. Valmistelun osana tarkentuu esimerkiksi tieto siitä, kuinka kauan väliaikainen muutos olisi voimassa.

"Pitää valmistautua siihen, että tämänkaltaiselle joustolle voi olla tarvetta. Siihen pitää valmistautua hyvissä ajoin", Andersson sanoi.

Ministerin mukaan muutos on lähtökohtaisesti tarkoitus kytkeä tartuntatautilain soveltamiseen.

"Mikäli tulee tällainen tilanne jossain tietyllä paikkakunnalla, niin olisi sitten mahdollisuus nykyistä joustavammin myös perusopetuksen osalta esimerkiksi vuorotella lähi- ja etäopetuksen suhteen, mikäli epidemiatilanne sitä välttämättömästi edellyttää."

Peruskouluissa ja varhaiskasvatuksessa palataan lähiopetukseen torstaista alkaen.

Lähiopetukseen palataan, koska ilman valmiuslain käyttöä etäopetukseen ei voi ryhtyä. Lähiopetuksen rajoittaminen valmiuslailla on perustunut terveysviranomaisten arvioon toimen välttämättömyydestä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Andersson toisti tiedotustilaisuudessa, että terveysviranomaisten mukaan välttämätöntä perustetta ei enää ole.

Sen sijaan valtio on ohjeistanut kuntia esimerkiksi huolehtimaan koulujen hygieniasta ja väljyydestä. Opetusryhmät on kehotettu pitämään erillään toisistaan, eikä yhteisiä kokoontumisia järjestetä.

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen perusteli lähiopetukseen palaamista jo kevätlukukauden päätteeksi sillä, että nyt opeteltavia varotoimia todennäköisesti jatketaan myös syksyllä, joten niiden oppiminen jo nyt helpottaa myös syyslukukauden aloittamista.

Lasten infektiolääkäri Otto Helve Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sanoi tilaisuudessa, että kansainvälisten tutkimusten perusteella lasten ja koulujen rooli koronavirustartuntojen levittäjinä vaikuttaa olevan pieni.

"Lähiopetuksen palaaminen on mahdollista, koska kertyneen tutkimustiedon valossa kouluilla on pieni merkitys epidemian leviämisessä", Helve sanoi.

"Lapsilla kouluissa tapahtuvat tartunnat ovat mahdollisia, mutta tartuntaketjujen syntyminen kouluissa on varsin harvinaista. Ruotsissa, missä koulusulkuja ei ole tehty, ei lapsista alkaneita tartuntaketjuja ole kouluja koskien tiedossamme."

Andersson sanoi, että jos kouluissa ilmenee koronavirustapauksia, niihin sovelletaan tartuntatautilakia. Tartuntaketjut jäljitetään paikallisesti ja välittömästi, ja kunnan vastaava tartuntaviranomainen voi sulkea koulun osittain tai kokonaan sekä asettaa altistuneen karanteeniin.

"Jatkossa Suomessa toimitaan koulujen osalta toisin sanoen samalla tavalla kuin mitä toimittiin tämän vuoden alussa ennen kuin etäopetukseen siirryttiin valmiuslain nojalla", Andersson sanoi.

Sulkupäätös on Anderssonin mukaan mahdollista tehdä hyvin nopeasti, jopa yhden päivän aikana.

Lue lisää

Opetusministeri Li Andersson: Etäopetuksen oltava viimeinen vaihtoehto kontaktien rajoittamiseksi

Sisäiset blokit repivät hallitusta

Uppomunat ja pikkelöinti innostivat – Kokkikurssiin etänä kannattaa valmistautua hyvin, niin tulos saa veden kielelle

Omien varojen päätös muuttaa EU:ta peruuttamattomasti