Korona on vähentänyt reippaasti suomalaisten sosiaalista kanssakäymistä, napostelu lisääntynyt - Kotimaa - Maaseudun Tulevaisuus
Kotimaa

Korona on vähentänyt reippaasti suomalaisten sosiaalista kanssakäymistä, napostelu lisääntynyt

Yli kolmannes kertoi vapaa-ajan liikunnan vähentyneen, mutta lähes yhtä moni arvioi sen lisääntyneen.
Ministeri Krista Kiuru painottaa, että jokaisen tulee käyttää omaa harkintaansa suositusten noudattamisessa. LEHTIKUVA / Antti Aimo-Koivisto

Koronaepidemia on vähentänyt merkittävästi suomalaisten sosiaalista kanssakäymistä, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kyselytutkimuksesta. Yli 60 prosenttia työikäisistä kertoi, että yhteydenpito ystäviin ja sukulaisiin on vähentynyt. Joka kolmas vastaaja koki, että yksinäisyyden tunne on lisääntynyt.

Tutkimuksessa kysyttiin myös tutkittavien toiveikkuutta tulevaisuuden suhteen. Vastaajista yli 40 prosenttia koki toiveikkuuden vähentyneen. Naiset kokivat näin hieman miehiä useammin.

THL:n kysely selvitti koronaepidemian ja sen rajaamistoimien vaikutuksia laajasti väestön terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimus on toteutettu osana koronaepidemian serologista väestötutkimusta, jossa selvitetään, kuinka suurelta osalta väestöä löytyy koronaviruksen vasta-aineita.

Tutkimukseen kutsutaan joka viikko noin tuhat satunnaisesti valittua 18–69-vuotiasta. Tietojen keruu on aloitettu 28. huhtikuuta. Tähän mennessä vastauksia on saatu vajaat 1 400.

Vain joka kymmenes työikäinen kertoi käyneensä vastaanotolla pitkäaikaissairauden vuoksi ja joka neljäs muusta syystä maaliskuun alun jälkeen.

Alustavien tulosten perusteella näyttää siltä, että suunnitellut käynnit ovat osittain jääneet toteutumatta. Hammashoitoa tarvinneista 59 prosenttia kertoo, että joko itse tai palvelunjärjestäjä on perunut tai siirtänyt vastaanottoajan. Vastaavasti 37 prosentilla on jäänyt toteutumatta neuvola- tai vastaava käynti. Pitkäaikaissairaista suunniteltu käynti on jäänyt toteutumatta kolmanneksella vastanneista.

THL:n mukaan samansuuntaisia havaintoja on todettu kansainvälisesti. THL muistuttaa, että suunniteltujen ja tarpeellisten hoitokäyntien viivästyminen voi pahentaa ongelmia ja sairauksia.

Elintapojen muutoksesta kysyttäessä yli kolmannes kertoi napostelun lisääntyneen korona-aikana. Kasvisten, hedelmien ja marjojen kulutuksessa sekä alkoholinkäytössä vastaajat kertoivat useammin terveyden kannalta suotuisista muutoksista kuin epäsuotuisista.

Vastaajista yli kolmannes kertoi vapaa-ajan liikunnan vähentyneen, mutta toisaalta lähes yhtä suuri osuus arvioi sen lisääntyneen.

"Poikkeustilanteessa arkielämä mullistuu, ja siinä missä toinen innostuu liikkumaan etätöiden lomassa, toisen energia menee arjesta selviytymiseen. Poikkeustilanteen pitkittyessä on kuitenkin hyvä muistaa, että pienillä päätöksillä on iso merkitys omalle terveydelle. Riittävä uni, liikunta ja terveellinen ravinto sekä päihteiden välttäminen ovat avainasemassa", kertoo johtava tutkija Annamari Lundqvist tiedotteessa.

THL päivitti eilen ikääntyneille tarkoitettuja koronaohjeita. Ohjeissa ikääntyneiksi luokitellaan kaikki yli 70-vuotiaat eikä huomioida sitä, että ikääntyvien välillä terveydentilassa on suuria eroja esimerkiksi sen mukaan, onko kyseessä 70-vuotias tai 90-vuotias.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan ikääntyneille annettujen ohjeiden porrastusta on harkittu ja ikärajan nostoa 75 vuoteen on myös pohdittu. Samalla hän painotti tänään pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että tutkimusten mukaan ikä on koronavirukselle altistumisessa merkittävä riskitekijä.

Hänen mukaansa eri-ikäisten ikääntyneiden erilaiset tarpeet on huomioitu uudessa ohjeistuksessa siten, että ohjeistusta voi käyttää hyvin monenlaisiin tilanteisiin.

"Nyt on haettu ohjeistusta, joka sopisi tämän ikäryhmän sisällä hyvin monenlaisiin tapauksiin, sillä ikäihmisten tilanteet ja toimintakyky ovat yksilöllisiä", Kiuru vastasi tiedotustilaisuudessa STT:n kysymykseen.

Uudet ohjeet ovat suosituksia eivätkä määräyksiä. Kiuru painottaa, että jokaisen tulee käyttää omaa harkintaansa suositusten noudattamisessa.

Kiurun mukaan koronavirusepidemian suhteen Suomessa ollaan suvantovaiheessa. Vaikka tautitilanne on Suomessa parempi kuin monessa muussa maassa, epidemia ei ole vielä ohi.

"Niin hyvä tilanne ei ole, etteikö yli 70-vuotiaille annettaisi ohjeita", Kiuru toteaa.

Katso koko tallenne keskiviikon tiedotustilaisuudesta, joka koski yli 70-vuotiaiden suosituksia.

Lue lisää

Espanja aikoo pidentää poikkeustilaa jälleen kerran – kyseessä jo kuudes pidennys koronakriisin aikana

Suositukset muuttuivat ihmisten mielissä velvoitteiksi – hallituksen viestintä ei saa oikeusoppineilta puhtaita papereita

Ravit päästään aloittamaan jo toukokuussa hevosten hyvinvoinnilla perustellen – "näytön paikka raviurheilulle"

MT: Tammojen siemennykset eivät kuulu poikkeustilassa eläinlääkäreillä välttämättömiin töihin