Ministeriö vahvisti porojen enimmäismäärät - Kotimaa - Maaseudun Tulevaisuus
Tiesitkö? Voit lukea viikossa 3 artikkelia ilman tilausta - hanki rajaton lukuoikeus nyt 9,90€/kk
Kotimaa

Ministeriö vahvisti porojen enimmäismäärät

Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut suurimmat sallitut poroluvut alkaneelle kymmenvuotiskaudelle. Osakaskohtainen suurin sallittu poroluku on 500 eloporoa.
Saara Lavi
Jokaisessa paliskunnassa osakaskohtainen suurin sallittu poroluku on 500 eloporoa.

Ministeriö antoi asiaa koskevan asetuksen maanantaina.

Suurimmaksi sallituksi poroluvuksi vahvistettiin 203 700 eloporoa. Paliskuntakohtaisiin eloporolukuihin ei tehty muutosta.

Asetuksessa vahvistetaan suurimmat sallitut poroluvut niin, että jokaisessa paliskunnassa osakaskohtainen suurin sallittu poroluku on 500 eloporoa.

Poroluku kaudelle 2020-2030 pohjautuu asiaa valmistelleen laajapohjaisen työryhmän esitykseen. Työryhmä ehdotti Luonnonvarakeskuksen tuoreimman tutkimustiedon perusteella, että paliskunnilta edellytetään jatkossa hoito- ja käyttösuunnitelmaa porolaidunten kestävyyden varmistamiseksi.

Hoito- ja käyttösuunnitelmiin tulee nimetä kaksi toimenpidettä ja toteutukselle alueellisesti rajatut tavoitteet ja toteutustavat. Vaihtoehtoisina keinoina ovat poromäärän vapaaehtoinen vähentäminen, teurastuksen aikaistaminen, porojen jäkälälaitumien tilan parantaminen, kesäaikaisen laidunkierron kehittäminen tai paliskuntien yhdistäminen tehokkaamman laidunnuskierron järjestämiseksi.

"Nyt vahvistettu poroluku yhdessä laidunten hoitosuunnitelmien kanssa tukee hallitusohjelman tavoitetta edistää porotalouden kehittymistä kannattavana, kestävänä ja kulttuurisesti merkittävänä elinkeinona", maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) kommentoi päätöstä.

Porotalouden tulevaisuustyöhön ja paliskuntakohtaisten porolaidunten käyttö- ja hoitosuunnitelmien valmisteluun asetetaan MMM:n työryhmä.

Poroista viljelyksille sekä muille maankäyttömuodoille aiheutuvien vahinkojen arviointia ja vahingonkorvausriitojen ratkaisua koskeva uudistus etenee ministeriön mukaan hallitusohjelman mukaisesti erillisessä hankkeessa.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa osapuolten oikeusturvaa sekä vähentää poronomistajien sekä maan omistajien ja haltijoiden välistä vastakkainasettelua. Myös tulevissa laidunten hoito- ja käyttösuunnitelmissa on huomioitava viljelysvahinkojen ehkäisy.

Lue lisää

Ministeriöiden tekemä pandemiasuunnittelu näkyy nyt – MMM on yksi parhaiten varautuneista

Business Finlandin kohuttua koronatukea saivat myös elintarvikeyritykset, mukana Munax, Jymy ja Kyro

MMM jatkoselvittää metsälainsäädännön vaikutuksia metsien monimuotoisuuteen ja terveydentilaan

Esitys poromääristä julki tänään – viljelijät ovat valitelleet tautiriskiä ja metsänomistajat talviruokintaa