Helsingissä havaittu radioaktiivisia aineita, lähteenä ilmeisesti ydinvoimalaitos - Kotimaa - Maaseudun Tulevaisuus
Kotimaa

Helsingissä havaittu radioaktiivisia aineita, lähteenä ilmeisesti ydinvoimalaitos

Säteilyturvakeskuksen mukaan mitatut määrät ovat pieniä. Niillä ei ole vaikutusta luontoon tai ihmisten terveyteen.
Markku Ulander
STUK valvoo ulkoilman radioaktiivisten aineiden pitoisuuksia kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa.

Helsingissä on havaittu radioaktiivisia aineita, joiden uskotaan olevan peräisin ydinvoimalaitokselta. Säteilyturvakeskus STUK tiedotti aiemmin tällä viikolla havainneensa pieniä määriä radioaktiivisia aineita viime viikon tiistaina ja keskiviikkona kerätyssä ilmanäytteessä. STUKin laboratoriojohtajan Aleksi Mattilan mukaan Helsingissä havaitut radioaktiiviset isotoopit koboltti, rutenium ja cesium syntyvät ydinreaktoreissa, kun polttoaine hajoaa ja vapautuu energiaa.

"Havaitut radioaktiiviset aineet ovat ilmeisesti peräisin ydinvoimalaitokselta. Samoja aineita on samoihin aikoihin havaittu myös Ruotsissa. Nyt näyttää, että havainnot tulevat todennäköisesti samasta alkuperästä," Mattila kertoo.

Ydinkieltosopimusjärjestö CTBTO on mallintanut Ruotsissa havaintojen olevan peräisin eteläisestä Ruotsista, Suomen etelä-, länsi- tai itäosiin ulottuvalta alueelta, Baltian maista tai Länsi-Venäjän alueelta.

Mattilan mukaan Suomessa havaittujen radioaktiivisten aineiden tarkempaa alkuperää voidaan mallintaa paremmin maanantaina, kun STUK saa selville muilla valvonta-asemilla mitatut tulokset.

"Useamman valvontapisteen tulosten avulla voidaan tehdä ilmakehän mallinnusta, josta ilmenee, mistä päin ilmamassa on liikkunut valvontapisteille," Mattila kertoo.

Helsingin mittausaseman mittaukset tehdään aina vuorokauden ajan kerätyistä näytteistä, mutta muilla asemilla mittaukset tehdään koko viikon ajan kerätyistä näytteistä.

STUK valvoo ulkoilman radioaktiivisten aineiden pitoisuuksia kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa.

Radioaktiivisia aineita on havaittu kesäkuun alussa myös lähellä Norjan ja Venäjän rajaa. Barents Observer-verkkolehti uutisoi lauantaina, että ydinkieltosopimusjärjestö CTBTO:n kolmella mittausasemalla Pohjois-Norjassa on havaittu radioaktiivista jodi131-ainetta. Aineen uskotaan Barents Observerin mukaan olevan peräisin Länsi-Venäjältä.

Norjan havainnot eivät STUKin mukaan kuitenkaan ole yhteydessä Suomessa ja Ruotsissa mitattuihin arvoihin. Norjassa poikkeukselliset arvot mitattiin jo kesäkuun toisen ja kahdeksannen päivän välillä, eivätkä siksi voi olla peräisin samasta lähteestä.

Mattilan mukaan Helsingissä viime viikolla mitatut arvot eivät ole erityisen harvinaisia. Keinotekoisia radioaktiivisia aineita havaitaan tyypillisesti muutamia kertoja vuodessa. Näiden havaintojen tarkka alkuperä voi usein jäädä epäselväksi.

"Helsingissä mitatut arvot ovat määrältään niin pieniä, että niillä ei ole vaikutusta terveyteen tai ympäristöön," Mattila korostaa.

Lue lisää

Haltialan tilalta löytyy vielä pehtoori, joka hoitaa niin paperi- kuin viljelytöitäkin

Pääkaupunkiseutu toimii yhtenä valkoposkihanhien hautomoista, kanta kasvoi kymmenyksen – ketut, lokit ja kotkat syövät osan myös kaupungissa

Sosiaalisessa mediassa liikkuu huhuja venäläisen ydinvoimalaitoksen säteilyvaarasta – Säteilyturvakeskus: Tällaiset huhut eivät pidä paikkansa

Helsinki nauttii vuosia jatkuneesta akateemisten aikuisten keskittymisestä – Asiantuntijan mukaan aivovuoto vaikeuttaa tasapainoista aluekehitystä