Kotimaa

Kysely: Jos hallituksen ehdottama perhevapaamalli toteutuu, isälle kiintiöidyt perhevapaakuukaudet valuvat yhä äideille

Hallitus on ehdottanut perhevapaauudistuksen pohjaksi 1+7+7-mallia. Mallissa olisi kummallekin vanhemmalle seitsemän kuukauden kiintiö, josta korkeintaan kolme kuukautta voisi luovuttaa toiselle vanhemmalle.
Johannes Tervo
Huomionarvoista on, että lähes puolet vastaajista on sitä mieltä, että taloudellinen kannuste, kuten rahallinen bonus kiintiön viimeisen kuukauden käyttämisestä tai se, että jaetun kiintiön osalta korvausperuste olisi suhteessa pienempi, todennäköisesti vaikuttaisi päätökseen perhevapaiden jakamisesta.

Urahenkisiä äitejä yhdistävän Mothers in Business -järjestön jäsenistä 77 prosenttia luovuttaisi isälle kiintiöityjä perhevapaakuukausia äidille, mikäli hallituksen ehdottama 1+7+7-perhevapaamalli toteutuu. Järjestön jäsenkyselyyn vastanneet äidit pitävät pidempiä ansiosidonnaisia perhevapaita ja isien kiintiön kasvattamista nykymuotoista kotihoidontukea tärkeämpänä.

Hallitus on ehdottanut perhevapaauudistuksen pohjaksi 1+7+7-mallia. Mallissa olisi kummallekin vanhemmalle seitsemän kuukauden kiintiö, josta korkeintaan kolme kuukautta voisi luovuttaa toiselle vanhemmalle.

Lisäksi synnyttävälle vanhemmalle olisi varattu yhden kuukauden raskausraha. Uudistuksen tavoitteeksi on ilmoitettu perhevapaiden ja hoitovastuun jakautuminen perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vahvistuminen työelämässä sekä sukupuolten välisten palkkaerojen pieneneminen.

Jäsenkyselyn perusteella kolme neljästä äidistä arvioi kuitenkin, että heidän perheessään isän tai puolison kuukausia olisi luovutettu äidin käyttöön, mikäli ehdotettu malli olisi ollut voimassa edellisen lapsen syntyessä. Yli puolet vastaajista toteaa, että todennäköisesti kaikki kolme luovutettavissa olevaa kuukautta olisi siirretty äidille.

“Näen tuloksien valossa riskejä, että tässä ei saavuteta niitä tavoitteita, joita uudistukselle on asetettu. Nykyjärjestelmässä on jo reilun puolen vuoden vapaasti jaettavissa oleva vanhempainvapaa, josta isät kuitenkin käyttävät vain muutamia prosentteja. Tämä vaikuttaa suoraan naisten työmarkkina-asemaan,” Mothers in Business -järjestön toiminnanjohtaja Annica Moore toteaa tiedotteessa.

Isien kiintiöiden kasvattaminen saa vahvaa tukea kyselyn vastaajilta. Sitä pitää tärkeänä kolme neljästä vastaajasta. Huomionarvoista on myös, että lähes puolet vastaajista on sitä mieltä, että taloudellinen kannuste, kuten rahallinen bonus kiintiön viimeisen kuukauden käyttämisestä tai se, että jaetun kiintiön osalta korvausperuste olisi suhteessa pienempi, todennäköisesti vaikuttaisi päätökseen perhevapaiden jakamisesta.

“Uudistuksen antama signaali perheille ja työmarkkinoille on tärkeä. Uudistuksen tulee vaikuttaa myös asenteisiin, sekä oletuksiin isän ja äidin tehtävänjaosta lasten hoivaan liittyen. Modernit, lastensa elämässä enemmän läsnä olevat isät ovat kasvava trendi, ja muun muassa työnantajien olisi korkea aika alkaa arvostaa isien perhevapaita enemmän”, Moore linjaa.

Kotihoidontuen säilyttäminen nykymuodossa sen sijaan jakaa mielipiteitä. Tärkeää tai erittäin tärkeää se on vain 26 prosentille vastaajista. Huomattava osa, 40 prosenttia, ei pidä asiaa yhtään tärkeänä tai vain vähän tärkeänä.

Mothers in Business -järjestön kyselyyn vastasi yli 550 äitiä.

Lue lisää:

Työmarkkinajärjestöt erimielisiä perhevapaamallista: Korkeastikoulutettujen Akava ja työnantajajärjestöt vastustavat – Ministeri Pekonen: Hallitus viime kädessä päättää

Perhevapaita pohtinut työryhmä kaavailee: Molemmille vanhemmille oma seitsemän kuukauden kiintiö – keskusta ei suostu tinkimään kotihoidontuesta

EK tyrmää kaavaillun perhevapaauudistuksen: "Emme ymmärrä, miksi työkykyisiä ihmisiä kannustetaan olemaan poissa töistä"

Lue lisää

Perhevapaita pohtinut työryhmä kaavailee: Molemmille vanhemmille oma seitsemän kuukauden kiintiö – keskusta ei suostu tinkimään kotihoidontuesta

Työmarkkinajärjestöt erimielisiä perhevapaamallista: Korkeastikoulutettujen Akava ja työnantajajärjestöt vastustavat – Ministeri Pekonen: Hallitus viime kädessä päättää

Perhevapaa pidentymässä 11,5 kuukaudesta 14 kuukauteen

Kokoomus julkisti työllistämiskeinonsa: porrastaisi ansiosidonnaisen, poistaisi työttömyysputken ja lisäisi paikallista sopimista