Kotimaa

Pikkukeskosten hoitotulokset Suomessa kansainvälisen vertailututkimuksen perusteella erinomaisia

Keskosten hoito on organisoitu niin, että ennen raskausviikkoa 32 tai alle 1 500 gramman painoiset vauvat syntyvät pääasiassa yliopistosairaaloissa.
Kari Salonen
Yli 90 prosenttia pikkukeskosista syntyy yliopistosairaaloissa. Arkistokuva keskoskaapista.

Suomessa pikkukeskosten hoitotulokset ovat kansainvälisen vertailututkimuksen perusteella erinomaiset.

Lisäksi Suomessa käytössä oleva malli, jossa pikkukeskoset pyritään synnyttämän keskitetysti yliopistosairaaloissa, on yhteydessä parempaan ennusteeseen. Tulokset ilmenevät lääketieteen lisensiaatti Kjell Heleniuksen Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa.

Helenius selvitti Suomen ja muiden maiden rekisteriaineistoihin perustuvassa väitöstutkimuksessaan muun muassa synnytysten keskittämisen kustannuksia Suomessa ja keskittämisen käytännön toteutusta.

Esimerkiksi Isossa-Britanniassa jopa puolet pikkukeskosista syntyy muualla kuin yliopistotasoisissa sairaaloissa, ja kansallinen hoitostrategia perustuu vahvasti pikkukeskosten siirtämiseen synnytyksen jälkeen.

Helenius totesi väitöstutkimuksessaan, että sekä pikkukeskosten varhainen sairaalasiirto, että syntyminen muussa kuin yliopistosairaalassa olivat yhteydessä lisääntyneeseen aivoverenvuoto- ja kuolemanriskiin.

Suomessa pienten keskosten synnytykset on keskitetty yliopistosairaaloihin, joissa syntyy yli 90 prosenttia pikkukeskosista.

"Nämä tulokset osoittavat, että Suomessa noudatettava strategia on toimiva", Helenius toteaa tiedotteessa.

Synnytysten keskittämisen kustannukset olivat Heleniuksen tutkimuksen perusteella Suomessa varsin pienet. Toimiva logistiikka ja keskussairaalagynekologien aktiivinen asenne olivat onnistuneen keskittämisen avaintekijöitä.

Väitöstutkimuksensa osana Helenius liitti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämän Syntymärekisterin pikkukeskosia koskevan aineiston tunnisteettomana kansainvälisen yhteistyöverkoston tietokantaan, jossa on rekisteritietoja yhteensä 11 maan pikkukeskosista. Tätä dataa hyödyntämällä Helenius selvitti, että Suomessa pikkukeskosten eloonjäämisluvut ovat huippuluokkaa.

"Verkoston maista ainoastaan Japanissa oli merkittävästi korkeammat eloonjäämisluvut", ilmenee tiedotteesta.

Suomessa keskosena syntyy 5–6 prosenttia lapsista, mikä on pienimpiä lukemia maailmassa.

LL Kjell Helenius esittää väitöskirjansa ”Centralisation of very preterm deliveries and benchmarking of neonatal care” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 3.10.2020 kello 12.

Lue lisää

Keskosina syntyneillä muita lapsia suurempi todennäköisyys päätyä sijoitetuksi kodin ulkopuolelle

50 000:n äidin tutkimus paljastaa: Kolme riskigeeniä altistavat ennenaikaiselle synnytykselle

Keinoäly Watson etsii merkkejä keskosten verenmyrkytyksestä ja sikiöiden huonovointisuudesta Lastenklinikalla

Muuttuivatko pellot marengiksi? Ei vaan Saharasta kulkeutunut hiekkapöly laikutti hanget ruskeankirjaviksi