Kotimaa

Seksihalut ovat sekä vähentyneet että lisääntyneet poikkeusoloissa – "Monet pelkäävät koskettaa toista ihmistä"

Asiantuntijan mukaan varsinkin lapsiperheissä on koettu korona-aikana tavallista enemmän rauhattomuutta ja keskittymisvaikeuksia, jotka helposti vähentävät haluja.
Joidenkin pariskuntien suhde on kukoistanut korona-aikana tiiviin yhdessäolon myötä. Omaa tilaa tarvitsevien ihmisten haluihin puolison jatkuva läsnäolo on sen sijaan voinut vaikuttaa kielteisesti. LEHTIKUVA / SARI GUSTAFSSON

Korona-ajalla on ollut kaksijakoisia vaikutuksia parisuhteessa olevien suomalaisten haluihin: jotkut ovat tunteneet tavallista enemmän ja jotkut tavallista vähemmän seksuaalista halua.

Asia on vahvasti sidoksissa ihmisen persoonallisuuteen sekä siihen, mitä hän toivoo ja odottaa parisuhteeltaan sekä seksielämältään, sanoo Väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula.

"Etätyöskentely, työmatkojen poistuminen ja menojen väheneminen mahdollistivat sen, että aikaa parisuhteelle ja seksille olikin tavallista enemmän. Tämä on vaikuttanut joidenkin pariskuntien haluihin positiivisesti."

On kuitenkin myös suuri määrä ihmisiä, jotka kaipaavat yksityisyyttä – omaa tilaa ja rauhaa – kotona ja kodin ulkopuolella. Tällöin puolison jatkuva läsnäolo on voinut vaikuttaa haluihin kielteisesti.

Kontulan mukaan varsinkin lapsiperheissä on koettu korona-aikana tavallista enemmän rauhattomuutta ja keskittymisvaikeuksia, jotka helposti vähentävät haluja.

Sinkuilla puolestaan seksihalujen väheneminen on ollut korona-aikana selvästi yleisempää kuin halujen lisääntyminen. Monella sinkulla seksielämä on ollut kokonaan tauolla.

"Väsymys ja huolet painavat mieltä, siksi ei haluta. Samana toistuvat päivät turruttavat. Monet pelkäävät koskettaa toista ihmistä tai edes tutustua uuteen ihmiseen lähemmin", kertoo Kontula yksineläjien tilanteesta.

Joillakin sinkulla halut ovat toisaalta kasvaneet siksi, että he eivät ole olleet niin kiireisiä kuin aiemmin.

"Jotkut kaipaavat suunnattomasti toisen ihmisen läheisyyttä."

Tiedot ovat peräisin Väestöliiton käynnissä olevasta, vielä keskeneräisestä tutkimuksesta, jolla selvitetään korona-ajan vaikutuksia suomalaisten haluihin.

Kontulan mukaan noin puolet avioliitossa tai avoliitossa elävistä naisista kokee halun puutetta melko usein. Miehillä vastaava luku on 10–20 prosenttia.

"Se, onko halun puute ongelma näille ihmisille tai heidän parisuhteilleen, onkin sitten toinen asia. Halun puute alkaa aiheuttaa ongelmia usein vasta siinä vaiheessa, jos pariskunnat halut ovat kovin eri paria, eli toinen haluaa selvästi enemmän kuin toinen."

Kontula kertoo, että joka toisessa heteroparisuhteessa mies haluaa seksiä enemmän kuin nainen. Kolmasosassa suhteista seksiä halutaan yhtä paljon, ja noin 15 prosentissa suhteista nainen haluaa enemmän.

Kun verrataan 1990-lukua ja 2010-lukua, halun puute on Kontulan mukaan lisääntynyt sekä naisilla että miehillä. Myös suomalaisten yhdyntämäärät ovat vähentyneet.

"Oma tulkintani on, että tämä liittyy nykypäivän kiireisempään ja stressaavampaan elämäntapaan", Kontula toteaa.

Kontula muistuttaa, että haluttomuus ja halun puute ovat kaksi eri asiaa. Suomalaistutkimuksissa ne, jotka eivät koe tuntevansa lainkaan seksuaalista halua, ovat useimmiten yli 65-vuotiaita naisia. Miehillä haluttomuus ei Kontulan mukaan näytä olevan yhtä vahvasti yhteydessä ikääntymiseen.

Koska seksuaalisen halun puute on selvästi yleisempää naisilla kuin miehillä, sen taustasyitä on tutkittu Suomessa enemmän nimenomaan naisten näkökulmasta.

Kontulan mukaan naiset ovat nostaneet tutkimuksissa esille useita eri syitä. Osa naisista ei ole tuntenut itseään haluttavaksi lasten saamisen jälkeen – oma vartalo on alkanut tuntua vieraalta ja kehonkuva on muuttunut kielteiseksi. Myös arjen kiireet, stressi, keskittymisvaikeudet ja huono itsetunto vaikuttavat helposti haluihin.

Osa naisista kokee ehkäisyn, etenkin e-pillerien, vähentävän haluja. Suuri merkitys on myös parisuhteella: ongelmat parisuhteessa heijastuvat helposti myös seksihaluihin.

"Miesten halun puutteen taustalta löytyy varmasti osittain samoja syitä. Myös erektiovaikeudet voivat aiheuttaa sen, ettei välttämättä enää edes uskalleta haluta. On hyvin yksilöllistä, mikä vaikuttaa kenelläkin eniten", Kontula huomauttaa.

Lue lisää

Yhteinen tili voi selkeyttää perheen taloudenhoitoa – rahankäytön pelisäännöt kannattaa käydä läpi tasaisin väliajoin

Emme voi välttää kontaktia toisiin, joten tarvitsemme keinoja kommunikoida keskenämme

Nämä ovat suomalaisten seksiasentojen inhokit ja suosikit – seksuaaliterapeutti selittää, mistä erot mieltymyksissä johtuvat

Koronakevät laittoi parisuhteet testiin: osa sai aikaa yhdessäoloon, toisten vuorovaikutuksesta tuli myrkyllistä – asiantuntija varoittaa pitkäaikaisesta pettymyksen tunteesta