Kotimaa

Koronaa torjutaan nyt alueellisilla toimilla – baarit ruokaravintoloita tiukempien koronarajoitusten piiriin

Hallituksen antamia ohjeita koronaviruksen torjuntaan on porrastettu alueittain.
Jarno Mela
Marinin hallituksen koronaviruksen hallinnassa käyttämä hybridistrategia edellyttää runsasta testaamista, tartuntaketjujen jäljittämistä sekä tartunnan saaneiden ja altistuneiden eristämistä muusta yhteiskunnasta. Kuvassa koronatestiä otetaan autosta käsin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Sanna Marinin (sd.) hallitus on tänä syksynä antanut Suomen sairaanhoitopiireille ja kunnille alueellista liikkumavaraa koronavirusepidemian torjumisessa.

Viime keväänä koronarajoitukset astuivat samanaikaisesti voimaan koko maassa Uudenmaan maakunnan sulkua lukuun ottamatta.

Nyt voimassa on sekä koko Suomea koskevia että alueellisia rajoituksia ja suosituksia, jotka riippuvat siitä, missä epidemian vaiheessa kyseinen alue on.

Rajoituksia ja suosituksia voidaan tehdä myös määräajaksi. Hallituksen suositukset eivät ole oikeudellisesti sitovia.

Hallitus suosittelee, että julkisen sektorin työtekijät työskentelisivät etätyössä mahdollisimman laajasti, jos työtehtävät sen mahdollistavat.

Vastaavaa laajaa etätyötä suositellaan myös yksityisille työnantajille.

Lähi- ja etätyön yhteensovittamista arvioidaan työpaikoilla.

Ohjeita on porrastettu sen mukaisesti, ollaanko alueella epidemian perustasolla, kiihtymisvaiheessa vai leviämisvaiheessa.

Epidemian perustason alueilla suositellaan, että yli 50 hengen yleisötilaisuuksissa ja harrastuksissa huomioidaan THL:n sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet hygieniasuosituksista ja turvaväleistä.

Harrastustoiminnassa ja julkisten tilojen käytössä on huolehdittava siitä, että osallistu­jien ja seurueiden on mahdollista välttää lähikontakteja.

Epidemian kiihtymisvaiheessa yleisötilaisuuksien osanottajamäärä rajataan sisätiloissa puoleen normaalista paikkamäärästä.

Julkisten tilojen käytössä täytyy huolehtia osallistujien ja seurueiden lähikontaktien välttämisestä.

Lisäksi asiakasmäärä sisätiloissa rajataan puoleen normaalista.

Tilojen käyttörajoitusten perusteella suositellaan aikuisten sisätiloissa tapahtuvan ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämistä korkean tartuntariskin tilanteissa.

Hallitus suosittelee myös korkeakoulujen siirtymistä etäopetukseen, kuitenkin huomioiden välttämättömän lähi­opetuksen tarpeet.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (avi) ylijohtaja Marko Pukkinen kertoo, että aluehallintovirastot ovat tänä syksynä asettaneet kokoontumisrajoituksia ja ehdollisia kokoontumisrajoituksia eri puolilla maata.

”Oppilaitoksia ja julkisia tiloja on suljettu avien ja kuntien päätöksillä. Ainakin yksi anniskelupaikka on suljettu määräajaksi avin päätöksellä”, Pukkinen sanoo.

Pukkisen mukaan Suomeen on luotu avien toimesta niin sanottu rajoitusten perustaso sairaanhoitopiirien alueella.

”Kun epidemia on edennyt pahempaan suuntaan yksittäisten kuntien ja kaupunkien alueella, on siellä oman toimivallan puitteissa asetettu lisää rajoituksia, kuten esimerkiksi suljettu julkisia tiloja.”

THL:n nojalla annettavista rajoitustoimista päättää kukin aluehallintovirasto omalla toimialueellaan sekä kaupungit ja kunnat itse.

Epidemian leviämisvaiheessa hallitus suosittelee alueellista tai paikallista suositusta yli kymmenen hengen yksityis­tilaisuuksien välttämisestä.

Tarvittaessa yleisötilaisuuksien järjestäminen voidaan kieltää kokonaan.

Hallitus myös suosittelee ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämistä tilojen käyttörajoitusten perusteella tarvittaessa kokonaan. Lasten ja nuorten harrastusten kohdalla on kuitenkin syytä käyttää erityistä harkintaa.

Tarvittaessa julkiset tilat voidaan sulkea kokonaan, huomioiden tilojen käytön luonne.

Viimesijaisena keinona hallitus suosittelee toisen asteen oppilaitosten siirtymistä etäopetukseen, kuitenkin huomioiden välttämättömän lähiopetuksen tarpeet.

Merkittävä osa koronaviruksen tartuntaketjuista on ollut jäljitettävissä anniskeluravintoloihin ja yökerhoihin.

Alkoholin myynti päätettiin lopettaa ravintoloissa koko maassa puoliltaöin 8. lokakuuta.

Rajoitukset muuttuivat alueellisiksi 11. lokakuuta.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sai eilen tiistaina valmiiksi mietintönsä ravintoloiden rajoituksista.

Ravintolat jaetaan marraskuun alusta alkaen kahteen ryhmään sen perusteella, mikä ravitsemisliikkeen pääasiallinen tarkoitus on.

”Tiukimmat rajoitukset tulevat niihin ravintoloihin, joiden ensisijainen tarkoitus on tarjoilla alkoholijuomia”, sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) kommentoi.

Näitä ovat Lohen mukaan lähinnä yökerhot, anniskelu­ravintolat ja pubit.

Niissä asiakasmääriä voidaan rajoittaa enintään 50 prosenttia, eli puoleen asiakasmäärästä.

Perusteena on muita ravintoloita korkeampi tartuntariski.

Lue myös:

Tässä kunnat, joissa koronaa on ollut koko taudin aikana alle viisi tapausta – Siilinjärvi on kunnista väkiluvultaan suurin, kunnanjohtaja: ”Olemme onnistuneet"

Lue lisää

THL: Suomessa 168 uutta koronatartuntaa

STM hoputtaa koronatestausta vähintään kaikille tärkeimmille rajanylityspaikoille

Helsinki-Vantaalla alkavat tänään laajennetut koronatestaukset

Tartuntamäärien kasvu on pysähtynyt ja kääntynyt loivaan laskuun pääkaupunkiseudulla – vähentyneet testimäärät sekä Suomessa leviävä koronamuunnos aiheuttavat kuitenkin epävarmuutta