Kotimaa

Suomalaiset antaisivat EU:lle lisää valtaa koronakriisien kaltaisissa tilanteissa – mutta eivät antaisi sitä varten lisää rahaa unioniin

Koko EU:ssa unioniin suhtautui myönteisesti 41 prosenttia vastaajista.
Kaikissa EU-maissa suurempaa toimivaltaa kannatti kaksi kolmesta. LEHTIKUVA / AFP

Suurin osa suomalaisista haluaa, että EU saisi suuremmat toimivaltuudet toimia koronapandemian kaltaisissa kriiseissä. EU-parlamentin tilaamassa kyselyssä tätä mieltä oli 57 prosenttia suomalaisista vastaajista. Suomalaiset eivät kuitenkaan halua lisätä EU:n rahoitusta tällä perusteella. Vastanneista 42 prosenttia vastusti, 38 prosenttia kannatti.

Kaikissa EU-maissa suurempaa toimivaltaa kannatti kaksi kolmesta. Reilu puolet, 54 prosenttia, kannatti myös lisärahoitusta.

Kantarin tekemään kyselyyn vastasi liki 25  000 ihmistä 27 EU-maassa, joista reilu tuhat Suomessa. Kyseessä on EU-parlamentin kolmas koronapandemian aikaista mielipideilmastoa kartoittava kysely.

Kyselyssä selvitettiin myös näkemyksiä siitä, minkälaisia vaikutuksia koronakriisi on saanut omaan talouteen. Suomalaiset näyttävät vastausten perusteella selviytyneen paremmin kuin eurooppalaiset naapurinsa. Suomalaisista vain 21 prosenttia sanoi, että kriisi on vaikuttanut heidän toimeentuloonsa, kun koko EU:n tasolla osuus oli 39 prosenttia.

Suomalaisista 41 prosenttia ei odottanut kriisin vaikuttavan omaan talouteensa mitenkään. Muualla EU:ssa tätä mieltä oli vain 27 prosenttia.

Tunteista ja tunnelmista kysyttäessä sekä suomalaiset että muut eurooppalaiset nostivat päällimmäiseksi epävarmuuden tunteen. Suomalaiset olivat hiukan toiveikkaampia kuin muut, mutta kokivat selvästi enemmän turhautumista.

Toisaalta suomalaiset kokivat selvästi muita harvemmin avuttomuuden tai pelon tunteita. Luottamusta koettiin enemmän, vihaa selvästi vähemmän.

Suomalaiset pitävät kyselyn perusteella tiukasti kiinni siitä, että EU-rahoitus on syytä kytkeä oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen. Suomalaisista vastaajista lähes 80 prosenttia kannatti ajatusta, ja suurin osa heistä sanoi kannattavansa ajatusta ehdottomasti.

Yleisesti näkemykset EU:sta ovat muuttuneet myönteisemmiksi verrattuna kevääseen. Suomalaisista 45 prosenttia näki EU:n myönteisenä asiana, 22 prosenttia kielteisenä. 29 prosenttia otti neutraalin kannan.

Lue lisää

Joe Biden: Donald Trumpin hallinto ei ole ollut vastahakoinen vallanvaihdon aloittamisessa – Trump ja Biden eivät ole vieläkään puhuneet

Osakkeiden kurssikehitys jakautunut voimakkaasti eri suuntiin koronakriisin aikana – parhaiten menestyneiden yhtiöiden osakkeet nousseet vuodessa jopa yli 100 prosenttia, heikoimmat pudonneet lähes yhtä paljon

Euroopan unionilla on näytön paikka

Unkarin Orban perustelee nyt EU:n budjetin ja elpymispaketin tyrmäämistä maahanmuuttokysymyksellä