Kotimaa

MTK:n ja Luomuliiton yhteistyösopimus uusiksi – tavoitteena luomuun liittyvän byrokratian keventäminen, tutkimuksen ja neuvonnan resurssien turvaaminen sekä luomuruuan käytön kasvattaminen

Järjestöt lisäävät yhteistyötään edistäen yhdessä luonnonmukaista tuotantoa ja alan kehitystä Suomessa.
MTK ja Luomuliitto päivittivät yhteistyösopimustaan, tavoitteenaan parantaa kotimaisen luomutuotannon toimintaedellytyksiä.

MTK ja Luomuliitto ovat päivittäneet yhteistyösopimuksensa, järjestöt kertovat yhteisessä tiedotteessaan. Yhteistyön tavoitteena on parantaa kotimaisen luomutuotannon toimintaedellytyksiä ja siten maatalouden biologista monimuotoisuutta. Järjestöt vaihtavat tietoa alan ajankohtaisista asioista ja hyödyntävät toistensa asiantuntemusta.

Yhteistyö keskittyy luomutuotannon edunvalvontaan niin kansallisen kuin kansainvälisenkin lainsäädäntötyön osalta.

"Sopimuksen myötä yhteistyöstämme tulee entistä suunnitelmallisempaa ja tavoitteellisempaa. Järjestöjen välinen yhteistyö on näissä asioissa tärkeää, vaikka aina ei oltaisikaan asioista samaa mieltä, sanoo Luomuliiton toiminnanjohtaja Susann Rännäri.

Yhteistyösopimus on MTK:lle tärkeä ja järjestö on siihen sitoutunut.

"Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyön tiivistämiseen ja katsomme sen tarpeelliseksi luomutuotannon edunvalvonnan ja kotimaisen luomun kulutuksen parantamiseksi sekä luomuviennin edistämiseksi, kertoo MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin.

Luomuliiton ja MTK:n yhteisiä tavoitteita ovat muun muassa luomuun liittyvän byrokratian keventäminen sekä luomutuotantoon liittyvän tutkimuksen ja neuvonnan riittävien resurssien turvaaminen, tiedotteessa korostetaan.

Lisäksi järjestöt tähtäävät kotimaisen luomuruuan käytön kasvattamiseen viestimällä kotimaisesta luomutuotannosta.

Yhteistyösopimus on voimassa toistaiseksi.

MTK Luomu puolestaan keskusteli 27.4.2021 alueellisten luomuvaliokuntien ja muiden jäsentensä kanssa seuraavan ohjelmakauden luomukorvauksen sisällöstä, MTK kertoi maanantaina tiedotteessaan. Keskustelunaiheina olivat muun muassa koko tilan luomuvaatimukset ja kotieläinkorotuksen maksuperusteisuus. MTK Luomu linjasi, että ns. sekatilojen mahdollisuus turvataan myös seuraavalla ohjelmakaudella. Sen mielestä tavoite koko tilan luomusta on hyvä, mutta luomumarkkinoiden kasvun turvaamiseksi on myös oltava reserviä, josta tuotantoa on mahdollista kasvattaa, tiedotteessa todetaan.

MTK Luomu muistuttaa, että tuotteen saaminen luomuketjuun ei ole aina tuottajasta kiinni. Mikäli sekatilat kielletään, on myös olemassa vaara, että nykyinen luomuala laskee, mikä vaarantaa sekä EU:n että kansallisen luomustrategian sekä hankintastrategian tavoitteet.

MMM:n luonnoksen mukaan seuraavalla ohjelmakaudella luomun kotieläinkorotus maksettaisiin mahdollisuuksien mukaan ey-perusteisena hehtaarien sijaan. Luomuverkosto kannattaa tätä tavoitetta, mutta jää tiedotteen mukaan seuraamaan, mihin tasoon ey-perusteinen tuki muotoutuu valmistelun edetessä.

Muista keskeisistä luonnoksen tavoitteista MTK Luomu pitää pinta-alatavoitetta kannatettavana myös avomaan vihannesten osalta. Nurmituotannon osalta se pitää tärkeänä, että jatkossakin nurmen sopimustuotanto sekä nurmisiementuotantoon erikoistuminen sallitaan koko tilan osalta.

Lue lisää

Pohjoismaiden ja Baltian viljelijäjärjestöt vaativat EU-komissiolta toimia valkoposkihanhien kannansäätelyyn – siirrettävä metsästettäväksi lajiksi pikimmiten

Onko elintarvikkeiden tuonti todella välttämätöntä? Näin MTK:n toiminnanjohtaja kommentoi

Lisää kotimaista ruokaa kuntien keittiöihin, vaativat MTK ja ruokateollisuuden työntekijät – "Kuntapäättäjät eivät voi ohittaa äänestäjien selvää tahtoa"

Talo huokuu historiaa