Kotimaa

Kysely: Väkivalta ja henkinen väkivalta sekä niiden uhka varjostavat työpaikkoja

Fyysisen väkivallan suurin syy on asiakasväkivalta. Henkinen väkivalta on tyypillisimmillään esimerkiksi väärien tietojen levittämistä, osaamisen vähättelyä ja mitätöintiä, räikeimmillään huutamista ja solvaamista.
Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajia panostamaan väkivallan ja sen uhan ehkäisemiseen. Lehtikuva / Silja-Riikka Seppälä

Väkivalta ja henkinen väkivalta sekä niiden uhka varjostavat Suomen työpaikkoja, kertoo kansalaiskysely. Asiaa selvitettiin palkansaajien keskusjärjestön STTK:n teettämällä kyselyllä tänä syksynä.

Kyselyn mukaan noin joka kuudennella työpaikalla on viimeisen kolmen vuoden aikana esiintynyt fyysisen väkivallan uhkaa. Suoranaista fyysistä väkivaltaa on koettu kymmenesosalla työpaikoista.

Henkistä väkivaltaa on puolestaan esiintynyt vastausten perusteella yli viidenneksellä työpaikoista.

Fyysisen väkivallan suurin syy on asiakasväkivalta. Huonoin tilanne on naisvaltaisella sosiaali- ja terveysalalla, jossa fyysisen väkivallan uhkaa oli kokenut yli kolmannes ja fyysisen väkivallan tekoja yli viidennes vastaajista.

Rahoitus- ja vakuutusalalla työskentelevät ilmoittivat muita useammin työpaikan sisäisestä fyysisestä väkivallasta.

Henkinen väkivalta on tyypillisimmillään esimerkiksi väärien tietojen levittämistä, osaamisen vähättelyä ja mitätöintiä, räikeimmillään huutamista ja solvaamista.

Myönteinen piirre nyt saaduissa tuloksissa on se, että henkisen työpaikkaväkivallan kokemukset näyttävät vähentyneet vuodesta 2019.

Työpaikkojen väkivaltatilanteita ei saa jättää työntekijöiden hoidettavaksi, korostaa STTK:n työelämäasiantuntija Erkki Auvinen.

"Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajia panostamaan väkivallan ja sen uhan ehkäisemiseen", Auvinen muistuttaa tiedotteessa.

Terveellinen ja turvallinen työelämä -kansalaiskyselyn teki STTK:n toimeksiannosta Aula Research. Kyselyyn vastasi runsaat 2 000 työssäkäyvää suomalaista.

Lue lisää

MT-kysely: Lähes puolet suomalaisista ei halua maakunnille lisää tehtäviä – melkein yhtä monella ei ole ollenkaan mielipidettä

Enemmistö suomalaisista maksaisi ruuasta enemmän, jos sillä turvattaisiin viljelijän toimeentulo – mikseivät tuottajahinnat nouse?

Kysely: Suomalaiset ovat entistä myönteisempiä maahanmuuttoa kohtaan – kielteisimmin suhtaudutaan pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin

Kysely: Korona-aika on rokottanut taloudellisesti eniten ihmisiä, jotka joutuvat muutenkin tinkimään arjessaan ajoittain tai lähes aina