Kotimaa

Kuolemaan johtava väkivalta vähenee Suomessa –henkirikollisuuden taso on alhaisin sitten 1700-luvun

Ikäryhmän kokoon suhteutettuna eniten kaikkia rikoksia tekevät 18-vuotiaat.
Jukka Pasonen

Usein ajatellaan, että maailma muuttuu koko ajan turvattomammaksi ja väkivaltaisuus lisääntyy. Tilastojen valossa tämä ei ole kuitenkaan totta.

1990-luvun alusta lähtien rikollisuuden määrä on vähentynyt suuressa osassa kehittyneitä länsimaita, vaikka rikollisuuden kansainvälinen vertailu onkin vaikeaa. Selvästi väheneminen näkyy henki- ja omaisuusrikoksissa.

Suomessa kuolemaan johtanut väkivalta alkoi vähentyä 1990-luvun alun jälkeen.

”Vuonna 2016 henkirikollisuuden taso oli Suomessa alhaisin sitten 1700-luvun”, sanoo suunnittelija Petri Danielsson Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista.

Myös esimerkiksi nuoriso­rikollisuus on vähentynyt 1990-luvun alkupuolelta lähtien.

Vammaan johtava väkivalta on sen sijaan pysynyt suhteellisen samalla tasolla jo pitkään. Samalla kun katuväkivalta on Suomessa vähentynyt, on työpaikkaväkivalta yleistynyt etenkin sosiaalitoimessa ja terveydenhuollossa.

Myös jotkin muut rikollisuuden lajit ovat yleistyneet. Tällaisia ovat esimerkiksi petokset ja kyberrikollisuus.

”Internet on mahdollistanut uusia petosrikollisuuden muotoja”, Danielsson sanoo.

Jos rikollisuutta tarkastellaan epäillyn iän kannalta, huomataan että suhteutettuna ikäryhmän kokoon Suomessa eniten rikoksia tekevät 18-vuotiaat. Sen jälkeen rikosten määrä alkaa laskea tasaisesti.

Kiinnostava havainto on, että näin on ollut Suomessa käytännössä aina. Nuorten rikollisuus ei siis ole tuore ilmiö.

Iän ja rikosaktiivisuuden yhteys näkyy myös uhrien ikäjakaumassa. Esimerkiksi poliisin tietoon tulleissa pahoinpitely­rikoksissa sekä uhrien että epäiltyjen ikää osoittavat kuvaajat seuraavat toisiaan. Yleisimmin pahoinpitelyn uhrit ja tekijät ovat 20–30-vuotiaita.

Miehet tekevät selvästi enemmän rikoksia kuin naiset. Vuosina 2011–2015 kaikista rikoslakiepäilyistä naisten osuus oli noin 18 prosenttia. Naisten osuus oli suurin omaisuusrikoksissa (23 prosenttia) ja pienin seksuaalirikoksissa (2 prosenttia).

”Miehet tekevät enemmän rikoksia käytännössä kaikissa yhteiskunnissa ja kaikkina aikoina. Mutta suurin osa miehistä ei tietenkään syyllisty rikoksiin”, Danielsson sanoo.

Miehet joutuvat myös helpommin väkivallan uhreiksi, ja yleensä rikos tapahtuu ravintoloissa ja julkisilla paikoilla. Naiset taas joutuvat väkivallan uhreiksi useimmiten töissä ja kotona.

Rikollisuutta voidaan tutkia myös alueellisesti. Danielssonin mukaan rikollisuus on vahvasti kaupunkiympäristöön painottunutta.

”Kaupunkimaisessa ympäristössä on enemmän rikollisuudelle otollisia tilanteita. Väkivaltarikollisuuden osalta rikollisuutta lisää alkoholinkäyttö sekä suuret yleisötapahtumat.”

Myös liikenteen solmukohdat ja muut paikat, joissa liikkuu paljon ihmisiä, ovat otollisia henkilöön kohdistuville rikoksille.

Omaisuusrikosten painottuminen kaupunkeihin selittyy puolestaan sillä, että kauppoja on enemmän.

2010-luvulla henkirikoksia on tehty suhteellisesti katsottuna eniten Lapissa, Kymenlaaksossa ja Keski-Suomessa.

Rikollisuuden kasautumista voidaan tarkastella varsin pienillä alueilla, jopa korttelitasolla. Näitä tietoja voidaan hyödyntää rikoksentorjunnassa.

”Jos tiedetään minkä tekijöiden johdosta rikollisuus painottuu maantieteellisesti pienelle alueelle, voidaan sinne kohdistaa rikoksentorjuntatoimen­piteitä. Tätä työtä poliisi tekee jo nyt.”

Lähde: Janne Kivivuori, Mikko Aaltonen, Matti Näsi, Karoliina Suonpää & Petri Danielsson: Kriminologia. Gaudeamus, 2018.

Lue lisää

Pyöräilyn suosion kasvu on lisännyt myös pyörävarkauksia – katso grafiikasta, missä päin Suomea varkaat ovat olleet erityisen ahkeria

Mökkimurrot ovat kasvaneet hurjasti korona-aikana, kun taas perheväkivalta on jäänyt pimentoon – "Koronatarkastajiksi esittäytyneet henkilöt tunkeutuivat vanhusten asuntoihin"

Tuhansia litroja polttoainetta, traktori ja jopa aitatolpat – lue, mitä kaikkea MT:n lukijoiden maatiloilta on varastettu

Näin ehkäiset varkauksia maatilalla: Poliisi kertoo vinkit rikollisten karkottamiseen