EK:n pk-yrityskysely paljastaa: Julkisen sektorin kilpailija närästää - Kotimaa - Maaseudun Tulevaisuus
Kotimaa

EK:n pk-yrityskysely paljastaa: Julkisen sektorin kilpailija närästää

Yrittäjät arvioivat kilpailutilanteen sitä kriittisemmin, mitä pienemmästä yrityksestä oli kyse.
Kari Salonen
Esimerkiksi terveydenhoitoa koskeva lainsäädäntö asettaa EK:n mielestä julkisen toimijan yksityistä yritystä parempaan asemaan. Kuvituskuva.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kilpailukyselyn mukaan lähes 40 prosenttia pk-yrityksistä on kohdannut epätervettä kilpailua

Kyselyn perusteella merkittävimmäksi kilpailun esteeksi nousi yrityksen epäreilu kilpailuasema suhteessa verovaroilla toimivaan kunnan liikelaitokseen, viranomaiseen tai muuhun julkisen sektorin toimijaan.

Toiseksi suurin kilpailueste liittyi siihen, että lainsäädäntö antaa julkisen sektorin kilpailijalle yksinoikeuden tiettyyn toimintaan tai jonkin muun kilpailuedun. Esimerkiksi terveydenhoito-, jäte-, perusopetus- ja joukkoliikennelainsäädäntö asettaa EK:n mielestä julkisen toimijan yksityistä yritystä parempaan asemaan.

Yrittäjät arvioivat kilpailutilanteen sitä kriittisemmin, mitä pienemmästä yrityksestä oli kyse. Alle 10 henkilön mikroyrityksistä 41 prosenttia oli kohdannut kilpailun esteitä, kun osuus yli 50 henkilön yrityksissä oli 27 prosenttia.

”Yritykset kokevat olevansa kilpailutilanteessa alakynnessä, kun sääntely ja viranomaisvalvonta rasittavat niitä julkisen sektorin kilpailijaa raskaammin. Liian usein yritykset jäävät markkinan ulkopuolelle myös siitä käytännön syystä, että kilpailutuksia ja tarjouspyyntöjä koskeva tieto jää vain julkisten toimijoiden tietoon”, EK:n yrittäjyysryhmän vetäjä Jari Huovinen analysoi tuloksia tiedotteessa.

Tulokset alleviivaavat EK:n yrityslainsäädännön asiantuntijan Jukka Lehtosen mukaan tarvetta puuttua kuntien aiheuttamiin markkinahäiriöihin.

”Tilanne on ristiriitainen. Suomessa kyllä on sääntelyä, jonka tarkoitus on turvata yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti. Ongelma kuitenkin on, että kunnat eivät noudata sitä, kun rikkomuksista ei ole mitään seuraamuksia”, Lehtonen sanoo.

EK:n kilpailukyselyyn vastasi 318 pk-sektorin työnantajayrittäjää. Kyselyn aineisto kerättiin viime vuoden lopulla.

Lue lisää

Työmarkkinajärjestöt eivät syty Erton ehdotukselle lakisääteisestä etätyöoikeudesta  –  etätöistä on järjestöjen mukaan hyvä sopia paikallisella tasolla

EK:n koronakysely: Yritykset helpottuneita rajoitusten purusta – kolmasosa on kehittänyt uutta toimintaa

Suomen tulevaisuus nojaa korkeaan osaamiseen

"Moni yritys pohtii työnteon järjestämistä turvallisesti" –  käytäntöjä kootaan kaikkien käyttöön