Kotimaa

Barometri: Poliisi onnistunut tärkeimmissä tehtävissään – myös moitetta selvistä virheistä

Poliisi itse arvioi pystyneensä priorisoimaan tärkeimpiä tehtäviä säästöistä huolimatta.
Suomalaisten mielestä poliisin tärkeimpiä tehtäviä ovat kiireellisiin hälytyksiin vastaaminen, väkivaltarikosten selvittäminen ja torjunta, kotiväkivaltaan puuttuminen ja terrorismin torjunta. LEHTIKUVA / Emmi Korhonen

Poliisi on onnistunut tärkeimmissä tehtävissään, arvioivat suomalaiset tuoreessa barometrissä. Vastaajien mukaan poliisin tärkeimpiä tehtäviä ovat kiireellisiin hälytyksiin vastaaminen, väkivaltarikosten selvittäminen ja torjunta, kotiväkivaltaan puuttuminen ja terrorismin torjunta.

Poliisin oman arvion mukaan näyttää siltä, että säästöihin ja supistuksiin joutunut poliisi on pystynyt priorisoimaan niitä tehtäviä, jotka ovat kansalaisille tärkeimpiä.

Lähes joka viides barometriin vastannut toisaalta katsoi, että poliisi on tehnyt selviä virheitä omassa toiminnassaan.

Samoin arviot poliisin sisäisestä korruptiosta näyttävät viime vuosina vakiintuneen uudelle, aiempaa huonommalle tasolle. Nyt noin 40 prosenttia vastaajista piti joko melko tai erittäin todennäköisenä, että poliisin sisällä esiintyy korruptiota tai epäeettistä toimintaa.

Avopalautteiden perusteella poliisi on tehnyt virheitä esimerkiksi liikennerikkomusten arvioinnin yhteydessä ja tilanteisiin nähden liiallisella voimankäytöllä. Moitetta tuli myös epäoikeudenmukaisista ratkaisuista, joiden kohteena ovat olleet vähempiosaiset ja esimerkiksi maahanmuuttajataustan omaavat.

Neljä viidesosaa kyselyyn vastanneista suomalaisista arvioi, ettei rikollisuustilanne ei kovin vakava tai juuri lainkaan vakava heidän lähiympäristössään.

Haastatelluilta myös kysyttiin rikoslajeittain, ovatko he itse joutuneet rikoksen uhriksi tai kohteeksi. Rikoslajeista yleisimpiä ovat nyt saatujen tulosten perusteella omaisuuden varastaminen, sen vahingoittaminen sekä pahoinpitely.

Uusimpaan poliisibarometriin haastateltiin runsas tuhat 15–79-vuotiasta mannersuomalaista vuodenvaihteen molemmin puolin.

Barometrin pitkästä aikasarjasta vuosilta 2001–2018 käy ilmi, että suomalaiset luottavat poliisiin ja kokevat poliisin julkisen vallan käyttäjänä lailliseksi toimijaksi.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Helsingissä lisäpoliiseja ruotuun kiekkoväen torijuhlien varalta

Lännen Media: Yksityishenkilöt käyttäneet kaavavalituksia kiristyskeinona, epäilee poliisi

Poliisi kertoo: Tarkkaile näitä merkkejä, jos epäilet, että lähiseudullesi on pesiytynyt järjestäytynyttä rikollisuutta