Kotimaa

Selvitys paljastaa: Pääkaupunkiseudun yläkoulut lähempänä metsää kuin Turun ja Tampereen yläkoulut

Yli puolet tutkituista alakouluista sijaitsee alle 300 metrin päässä metsästä.
Lari Lievonen
Selvityksen perusteella alakoulut ovat yläkouluja useammin metsän läheisyydessä.

Useiden viimeaikaisten tutkimusten mukaan luonnon läheisyydellä on selkeästi myönteisiä vaikutuksia lapsen kehitykseen. Luonto esimerkiksi virkistää ja luontokontaktit monipuolistavat elimistön mikrobistoa ja vahvistavat immuunipuolustusta. Toisaalta lapsuuden aikana rakentunut positiivinen luontosuhde edistää ympäristövastuullista käyttäytymistä myös aikuisena.

Suomen ympäristökeskus Syke onkin analysoinut Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran rahoittamassa Kestävä hyvinvointi -hankkeessa paikkatietojen avulla viheralueiden etäisyyttä Suomen suurimpien kaupunkiseutujen kouluista. Selvityksen mukaan näiden koulujen lähistöllä on yleensä puistoja, mutta metsään on usein pitkähkö matka.

Jotta viheralue olisi helppo saavuttaa, sinne saisi ympäristöministeriön ohjeen mukaan olla matkaa korkeintaan 300 metriä. Alakoululaiset voivat liikkua itsenäisesti vain melko pienellä alueella, minkä vuoksi erityisesti alakoulujen lähellä pitäisi olla viheralueita.

"Mitä monimuotoisempi luonto viheralueella on, sitä moninaisemmat ovat sen hyödyt. Siksi olisi tärkeää, että koulujen läheisyydessä olisi metsiä", Syken Käyttäytymisen muutos -ryhmän päällikkö Riikka Paloniemi sanoo tiedotteessa.

Selvityksen perusteella alakoulut ovat yläkouluja useammin metsän läheisyydessä. Kaikilla analysoiduilla alueilla kuitenkin noin 40 prosenttia alakouluista sijaitsee yli 300 metrin päässä metsästä.

Yläkoulujen etäisyydellä metsästä on melko suuria eroja eri kaupunkiseutujen välillä. Pääkaupunkiseudulla 38 prosenttia yläkouluista sijaitsee yli 300 metrin päässä metsästä. Tampereen ja Turun seuduilla näitä kauempana metsästä sijaitsevia yläkouluja on huomattavasti enemmän: Tampereen seudun yläkouluista nimittäin 64 prosenttia ja Turun seudun yläkouluista 58 prosenttia sijaitsee yli 300 metrin päässä metsästä.

Tarkastelun kohteena Syken tekemässä selvityksessä olivat ala- ja yläkoulut pääkaupunkiseudulla sekä Tampereen ja Turun kaupunkiseuduilla. Kaikilla kolmella kaupunkiseudulla analysoitiin myös maankäyttöä koulun lähistöllä eri yhdyskuntarakenteen vyöhykkeillä. Kaikilla kolmella kaupunkiseudulla koulujen lähistöllä vähiten metsää on jalankuluvyöhykkeellä ja toiseksi vähiten joukkoliikennevyöhykkeellä. Eniten metsiä on autovyöhykkeellä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kysely: Suomalaisten mielestä uskonnon, ruotsin ja kuvataiteen opetuksesta voisi nipistää – tilalle toivotaan talousopetusta

Selvityksen hälyttävä tulos: Joka viides suomalainen ei harrasta minkäänlaista liikuntaa – aika vierähtää ruudun äärellä töissä ja vapaa-ajalla

Hallitusneuvotteluissa sovittiin taloudesta – Haavisto ja Sipilä ovat puineet hakkuita ja turpeen käyttöä kahdestaan: "Olemme puheväleissä vielä"