Kotimaa

Koneviesti: Yksityistielain tärkeimmät muutokset: Kokoukset voi pitää puhelimitse, tiekunta saa järjestää kimppajätehuollon ja tienpidon voi ulkoistaa kokonaan

Pitkään odotetun ja aiempaa selkeämmän lakiuudistuksen myötä muun muassa tienpidon ulkoistaminen mahdollistuu. Lisäksi muutoksia on tullut kuntien rooliin yksityisteiden osalta sekä tiekuntien hallintoon digitalisaatiota edistämällä.
Uuden lain tulkinta on, että liukkauden torjunta osana talvihoitoa kuuluu tiekunnan vastuulle.

Eduskunta hyväksyi 21.6.2018 uuden lain yksityisteiden tienpitoa ja hallintoa varten. Aiempi, yli 55 vuotta voimassa ollut yksityistielaki oli vuosien saatossa vanhentunut ja tienhoito on muuttunut kiistatta vuosikymmenten aikana.

Uuden lain myötä tienpidon ulkoistaminen mahdollistuu. Tiekunta on voinut aiemminkin hankkia avukseen ulkopuolisen, hoitokunnan alaisena toimivan tieisännöitsijän, mutta nyt uuden lain myötä tiekunta voi valtuuttaa ulkopuolisen toimijan hoitamaan kokonaan tiensä tienpidon ja hallinnon. Ulkoisella toimijalla (esimerkiksi yritys) on tienpitäjän vastuu ja päätösvalta tehdyn sopimuksen puitteissa. Tällöin tiekunnan sijasta toimija perii yksityistielain mukaisia tie- ja käyttömaksuja korvauksena toimeksiannosta. Ulkoistamissopimus voidaan tehdä kerrallaan korkeintaan neljäksi vuodeksi.

Itse tienpitoon lakiuudistus ei juuri tuonut muutoksia. Tie on pidettävä osakkaiden liikennetarpeen edellyttämässä kunnossa ilman, että osakkaille aiheutuu kohtuuttomia kustannuksia. Uudessa laissa on sanottu selkeästi, ettei tietä tarvitse kunnossapitää talvella enempää, kun on tarpeen. Aurauksen ja liukkauden hoidon sisältävä tien talvihoito on huolehdittava tiekunnan toimessa kauimmaiseen taloon tai ympärivuotisesti käytettävissä olevaan vapaa-ajan asuntoon.

Laissa myös velvoitetaan, että yksityistiehen tai maantiehen liittyvä vastaa liittymän rakentamisesta sekä sen kunnossapidosta. Jos kunnossapito laiminlyödään aiheuttaen vaaraa liikenteelle tai yksityistien kunnossapidolle, tiekunta voi teettää kunnostustyötä liittyjän kustannuksella.

Vanhaan yksityistielakiin verrattuna uuden lain merkittävimmät muutokset koskevat tiekuntien hallintoa ja kuntien roolia yksityistien osalta. Uudistuksia ovat muun muassa:

• tiekunnan osakkaat voivat sopia, että tiekunnan kokouskutsu voidaan lähettää sähköpostilla, ja osakas voi osallistua kokoukseen myös sähköisesti tietoliikenneyhteyden tai puhelimen kautta.

• tiekunta voi hankkia ja tarjota osakkaille muitakin kuin tienpitoon liittyviä palveluja esimerkiksi kimppajätehuollon järjestämisen.

• tiekuntien yhdistämisestä, jakamisesta ja lakkauttamisesta päätetään yksityistietoimituksessa tai kiinteistörekisteripäätöksellä, mutta myös tiekuntien omilla päätöksillä

• tienpitäjä voi poistaa jatkossa näkemää haittaavaa luonnontilaista kasvillisuutta tien suoja- ja näkemäalueelta.

Lue lisää uudesta yksityistielaista Koneviestin nettisivuilta!

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Koneviesti: Itse tehdyt korokelaidat toivat kuution verran lisätilaa Sampo-leikkuupuimurin viljasäiliöön

Koneviesti kokeili: Tämä laite viilentää hellemetsurin päätä, mutta ilman tuunausta häiritsevä jyrinä täyttää korvat

Koneviestin toimittaja neuvoo: Nämä asiat kannattaa ottaa huomioon, kun hankkii käytettyä työkonetta ulkomailta