Terveyskeskustyö ei houkuttele lääkäreitä – 300 000 suomalaista asuu alueella, jossa vaje on 20 prosenttia tai yli - Kotimaa - Maaseudun Tulevaisuus
Kotimaa

Terveyskeskustyö ei houkuttele lääkäreitä – 300 000 suomalaista asuu alueella, jossa vaje on 20 prosenttia tai yli

Lääkäriliiton mukaan terveyskeskusten lääkäritilanne heikkeni viime vuonna hieman.

Täyttämättömiä lääkärin tehtäviä oli viime lokakuussa terveyskeskuksissa yli 220 kappaletta eli lähes kuusi prosenttia kokonaismäärästä.

Lääkäripula kasvoi edellisvuoteen verrattuna vajaan prosenttiyksikön. Vakinaisten viranhaltijoiden määrä on viime vuosina laskenut ja sijaisten määrä kasvanut. Johtavien lääkärien mukaan sekä avoimien tehtävien täyttäminen että sijaisten saaminen on entistä vaikeampaa.

Lääkäriliiton mukaan ongelma ei ole lääkärien koulutusmäärissä, sillä työssäkäyvien lääkäreiden määrä on kasvanut voimakkaasti koko 2000-luvun ajan.

"!Ongelmaa ei ratkaista lisäämällä lääkärikoulutusmääriä entisestään. Tilastot osoittavat, että vaikka lääkärien määrä kasvaa, se ei näy terveyskeskuslääkärien määrässä", sanoo Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen tiedotteessa.

Liiton mukaan terveyskeskustyöstä olisi tehtävä houkuttelevampaa. Terveyskeskukset, joissa lääkärivaje on 20 prosenttia tai enemmän, palvelevat noin 300 000:ta suomalaista.

Saattohoidon saatavuudessa on puutteita ympäri maata, arvioi Lääkäriliitto. Noin yksi viidestä johtavasta lääkäristä kertoo, että kuntalaisten käytettävissä ei ole riittävästi perustasoa vaativampia saattohoitopalveluita. Näiden terveyskeskusten alueella asuu yli 400 000 suomalaista.

"Suomalaisten ikärakenne on sellainen, että tämä asia on syytä ottaa tosissaan mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. Jokaisella kuolevalla ihmisellä pitää olla oikeus hyvään saattohoitoon tarpeidensa ja toiveidensa mukaisesti kotona tai terveydenhuollon toimintayksikössä", sanoo Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki tiedotteessa.

Perustasoa vaativammalla saattohoidolla tarkoitetaan esimerkiksi saattohoitoon erikoistuneita yksiköitä sairaaloissa, saattohoitokoteja tai sairaalatasoisia palveluita kotiin vietynä.

Pitkät etäisyydet vaikeuttavat saattohoidon palvelujen järjestämistä erityisesti Pohjois-Suomessa. Kuntien välillä tilanne saattaa vaihdella suuresti myös tiheämmin asutuilla alueilla.

Tiedot kerättiin loka–marraskuussa osana terveyskeskusten johtaville lääkäreille tehtävää vuosittaista tutkimusta, joka kattaa koko maan tilanteen.

Lue lisää

Ei auta suurempi palkka, eivät uudet koulutuspaikatkaan – Mikä tepsisi lääkäripulaan, joka vaivaa terveyskeskusten lisäksi myös sairaaloita?

"Terveyskeskusmaksujen vaihtelu asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan sen mukaan, missä sattuu asumaan – haittaavat monien hoitoon hakeutumista"

Toiveena sote-lait vuoden päästä eduskuntaan

Ikuisuus on täällä: Sote