Tutkimus: Nuoret naiset ovat ottamassa etäisyyttä perinteiseen uskontoon - Kotimaa - Maaseudun Tulevaisuus
Kotimaa

Tutkimus: Nuoret naiset ovat ottamassa etäisyyttä perinteiseen uskontoon

Uskonnollisuus nuorten ikäryhmien parissa on tällä hetkellä varsin herkkäliikkeistä, kertoo tutkija.
Millenniaalisukupolvesta eli 25–34-vuotiaista jopa kolmasosa on muuttanut käsitystään esimerkiksi jumalauskosta. LEHTIKUVA / EIJA KONTIO

Alle 35-vuotiaiden suomalaisten suhde uskontoon on voimakkaassa muutoksessa. Varsinkin nuoret naiset ovat ottamassa etäisyyttä perinteiseen uskontoon. Samaan aikaan Jeesukselle omistautuminen on 15–24-vuotiaiden miesten parissa yli kolme kertaa samanikäisiä naisia yleisempää.

Näin kertoo suomalaisten uskonnollisuutta kartoittava uusi tutkimus.

Millenniaalisukupolvesta eli 25–34-vuotiaista jopa kolmasosa on muuttanut käsitystään esimerkiksi jumalauskosta, kertoo tutkija Kimmo Ketola Kirkon tutkimuskeskuksesta.

Kaikista kyselyyn vastanneista ikäryhmistä milleniaalien joukossa oli eniten vastaajia, jotka ilmoittivat jumalauskonsa muuttuneen. Ikäryhmän naisista 29 prosenttia ja miehistä 22 prosenttia ilmoitti luopuneensa jumalauskosta.

"Uskonnollisuus nuorten ikäryhmien parissa on tällä hetkellä varsin herkkäliikkeistä", Ketola lisää.

Vanhemmissa ikäryhmissä uskosta luopuminen on huomattavasti harvinaisempaa.

Kehitys kertoo nuorempien ikäluokkien maallistumisesta, Ketola sanoo.

"Erityisesti nuoret naiset ovat ottamassa etäisyyttä perinteiseen uskontoon. Tämä näkyy monissa kohdissa tutkimustuloksia."

Keskimäärin kahdeksan prosenttia suomalaisista ilmoitti jossain vaiheessa elämäänsä omistautuneensa Jeesukselle. Luku oli korkein 65–75-vuotiaiden naisten parissa, joista 14 prosenttia kertoi omistautuneensa Jeesukselle.

15–24-vuotiaat naiset puolestaan olivat kokeneet hengellisen herätyksen muita harvemmin. Heistä vain kolme prosenttia ilmoitti kokeneensa elämässään käännekohdan, jolloin he omistautuivat Jeesukselle. Samanikäisistä miehistä Jeesukselle ilmoitti omistautuneensa noin 11 prosenttia vastaajista.

Väestön maallistumisesta yleisemmällä tasolla kertoo myös uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien ihmisten määrä, joka ylitti miljoonan rajan vuonna 2010. Vuoden 2017 lopussa uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien määrä Suomessa oli noussut jo 1,45 miljoonaan. Tilastokeskuksen mukaan uskontokuntiin kuulumattomien osuus oli suurin 30–39-vuotiaiden joukossa, joista 40 prosenttia ei kuulu mihinkään uskontokuntaan.

Tutkimus suomalaisten uskonnollisuudesta oli osa kansainvälisen International Social Survey Programme -kyselyä. Tilastokeskus keräsi tiedot internet- ja postikyselyllä viime vuoden syys–joulukuussa. Tutkimukseen valittiin satunnaisesti 3  200 henkilöä, joista kyselyyn vastasi reilut 1  200. Tutkimuksen virhemarginaali 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Aiheet uskonto
Lue lisää

"Se ihmisen saastuttaa, mikä tulee suusta ulos"

Arjen stressi helpottaa, kun ajattelee itseään elämänsä päähenkilönä ja jättää tilaa sattumille

Uskonnottomien osuus maailman väestöstä laskee – suurin syy on nopea väestönkasvu vahvasti uskonnollisissa maissa

Jumala mielessä, harrikka haarojen välissä