LÖYDÄ EHDOKKAASI: MT:n vaalikoneessa koko maan aluevaaliehdokkaat
Kotimaa

Hinnat nousivat taksiuudistuksen jälkeen valtaosassa maata – nousu kovinta Uudellamaalla, Kainuussa, Päijät-Hämeessä ja Pirkanmaalla

Hinnat ovat laskeneet kuudessa maakunnassa.
Pekka Fali
Yli puolet vastanneista taksiyrittäjistä ja kuljettajista on sitä mieltä, että taksimarkkinoiden vapautuminen on vaikuttanut negatiivisesti taksien saatavuuteen erityisesti pienillä paikkakunnilla.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tekemän selvityksen mukaan taksien hinnat ovat viime heinäkuussa voimaan astuneen uuden liikennepalvelulain ja siihen liittyvän taksiuudistuksen jälkeen nousseet valtaosassa maata.

Eniten taksien hinnat ovat nousseet Kymenlaaksossa, Uudellamaalla, Kainuussa, Päijät-Hämeessä ja Pirkanmaalla. Hintojen nousu johtuu Kainuussa perusmaksun korotuksesta ja Pirkanmaalla kilometrihinnan korotuksesta. Päijät-Hämeessä, Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa muutos johtuu minuuttiveloituksen käyttöönotosta.

Traficomin selvitys paljastaa, että viime vuoden viimeisellä neljänneksellä taksien hinnat ovat laskeneet kuudessa maakunnassa. Eniten hinnat ovat tippuneet Kanta-Hämeessä ja Varsinais-Suomessa. Traficom toteaa, että yleinen syy hintojen laskun taustalla on vyöhykehintojen käyttöönotto.

Saman selvityksen mukaan vain noin puolet taksia käyttävistä erityisryhmien edustajista on tyytyväisiä taksipalvelun laatuun. Noin 40 prosenttia vastaajista sen sijaan on tyytymättömiä laatuun. Tyytymättömyyttä ovat aiheuttaneet muun muassa saatavuusongelmat sekä pitkät jonotusajat.

Tyytyväisyyttä kysyttiin sekä niin sanotuilta tavallisilta kansalaisilta että taksia käyttäviltä erityisryhmiltä. Merkille pantavaa on se, että tyytymättömyys painottuu nimenomaan erityisryhmiin.

Lähes 90 prosenttia selvitykseen kuluvaan kyselytutkimukseen osallistuneista kansalaisista on nimittäin tyytyväisiä taksipalvelun laatuun kokonaisuutena. Taksien saatavuutta pitää hyvänä kolme neljästä vastaajasta.

Yli puolet vastanneista taksiyrittäjistä ja kuljettajista on sitä mieltä, että taksimarkkinoiden vapautuminen on vaikuttanut negatiivisesti taksien saatavuuteen erityisesti pienillä paikkakunnilla. Mielenkiintoista on se, että uusista toimijoista yli 40 prosenttia kokee saatavuuden parantuneen.

Suhtautuminen taksimarkkinoiden vapautumiseen jakaa kansaa kaikissa ryhmissä. Kansalaisten, linja-auto- ja tavaraliikenneyrittäjien vastaukset jakaantuvat tasaisesti myönteiseen, neutraaliin ja kielteiseen. Erityisryhmissä sen sijaan kolme neljästä pitää markkinoiden vapautumista huonona asiana. Taksiyrittäjistä taas kaksi kolmesta pitää vapautumista huonona. Ei liene suuri yllätys, että poikkeuksen muodostavat uudet taksiyrittäjät, joista kaksi kolmesta näkee alan vapautumisen positiivisena asiana.

Lue lisää

Maaseudun liikenne on pelastettava

Keskustan Kalli vaatii Kela-kyytien järjestämiseen uudistusta

Täyssähköauton hankkija voi nyt hakea valtiolta 2 000 euron hankintatukea

Kiinteiden laajakaistaverkkojen rakentamiseen ohjataan lisärahoitusta – hankealueiden kuulemiset käynnistyivät tänään