Kotimaa

Vuoden pyöräilykunnassa polkevat kaiken ikäiset — "Kannustava malli sadoille pienemmille kunnille", toteaa raati

Noin 9 500 asukkaan Hattulassa metsäeskarilaisetkin pyöräilevät yli tuhat kilometriä vuodessa.
Kari Salonen
Arkistokuva.

Hattula on valittu vuoden 2019 pyöräilykunnaksi.

Kunta on rohkeasti lähtenyt kehittämään uusia pyöräliikenneratkaisuja ja innostanut eri-ikäisiä pyöräilemään entistä useammin. Pyöräilystä on saatu Voimaa vanhuuteen, Naiset Pyörittää -ryhmä vie mukanaan maastoon sekä maantielle ja Metsäeskarit pyöräilevät yli 1 000 kilometriä vuodessa. Liikkuva koulu -hankkeen rahoituksella on hankittu pyöriä koulujen käyttöön ja kesäisin pyörät ovat kaikkien lainattavissa kirjastokortilla.

Pitkäjänteinen ja kunnianhimoinen työ näkyy valtakunnallista keskiarvoa huomattavasti korkeampina pyöräilymäärinä.

"Hattulan työ pyöräilyn hyväksi on ollut harvinaisen kokonaisvaltaista ja tarjoaa hyvän esimerkin kaikille. Aivan erityisen kannustava Hattulan malli on sadoille Suomen pienemmille kunnille", sanoo valintaprosessia vetänyt Pyöräilykuntien verkoston toiminnanjohtaja Matti Hirvonen.

Hattula ottaa palkinnon vastaan nöyränä ja kokee pyörämatkan olevan vasta alussa: pyöräilyasioista vastaavan virkamiehen mukaan vasta noin 5 prosenttia tarpeesta on toteutettu.

Hattulan pyöräilyolosuhteita on kehitetty tavoitteellisesti jo pitkään. Pyörätieverkosto on kattava, päällysteitä on uusittu ja uusia pyöräteitä on rakennettu sekä kunnan katu- että valtion tieverkolla. Nykyisen verkoston pieniä parannuksia toteutetaan säännöllisesti.

Samalla on hahmoteltu myös kunnianhimoisempia pyöräilyn kilpailukykyä parantavia hankkeita, joista tärkeimpänä Parolan keskustan ja Aulangontien yhdistävä, Vanajaveden yli kulkeva pyöräilysilta.

Pyöräilyväylien hoito ja ylläpito toimii Hattulassa ripeästi, mistä viranhaltija kiittelee erityisesti kunnan varikon henkilöstöä.

"Useimmiten saan väyliä koskevasta palautteesta korjauskuittauksen jo saman päivän aikana", sanoo Hattulan tekninen johtaja Juha Prittinen.

Kesällä 2018 Hattulassa tehtiin Suomen ensimmäinen kylätiekokeilu. Sillä oli tarkoituksena parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita siellä, missä liikennettä on vähän eikä erillisen kävelyn ja pyöräilyn väylän toteuttaminen ole tarkoituksenmukaista.

Kylätiellä ajoradan keskelle osoitetaan moottoriajoneuvoille noin kolme metriä leveä tila, jossa kuljetaan molempiin suuntiin. Kohtaamistilanteessa hyödynnetään viereistä pyöräkaistaa. Ratkaisu jakaa liikennetilan uudella tapaa kävelijää ja pyöräilijää puolustaen. Kustannuksia syntyy vain suunnittelusta ja tiemerkinnöistä.

Pyöräilyn osuus kulkutavoista on Hattulassa tehdyn tutkimuksen mukaan 16 prosenttia. Luku on erittäin hyvä saavutus muihin saman kokoluokan kuntiin verrattuna. Samana vuonna toteutetun kuntalaiskyselyn perusteella puolet vastaajista olisi valmis lisäämään kävelyn tai pyöräilyn osuutta liikkumisesta, jos olosuhteet olisivat paremmat.

Vahvimmin esille nousivat pyöräilyväylien pinnan kunto sekä muutama yhteyspuute, joihin liittyvät parannustoimet käynnistettiin heti seuraavana kesänä.

"Valinta vuoden pyöräilykunnaksi velvoittaa meitä ponnistelemaan entistä lujemmin. Jatkossa katseet kohdistuvat myös pyöräilyasioissa Hattulaan ja meidän on oltava palkinnon arvoisia", Prittinen arvioi.

Suomi Pyöräilee -yhteistyövaliokunta on vuodesta 1991 alkaen myöntänyt Vuoden pyöräilykunta-tunnustuksen esimerkillisestä työstä pyöräilyn edistämiseksi ja sen turvallisuuden parantamiseksi. Vuonna 2018 palkinnon sai Helsinki.

Lue lisää