Kotimaa

Sulkava ei saakaan houkutella lapsiperheitä "verovapaudella" – hallinto-oikeuden mukaan avustus on lainvastainen

Hallinto-oikeuden mielestä Sulkavan verovapausmalli olisi asettanut lapsiperheen eriarvoiseen asemaan heidän tulojensa perusteella.
Hanna Linnove
Vauvaperheiden niin sanotun verovapauden ideana oli tarjota vauvaperheille kunnan oma lapsilisä, jonka suuruus olisi määräytynyt sen mukaan, miten paljon lapsen vanhemmat ovat maksaneet kunnallisveroa vauvan syntymävuonna.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on kesäkuun alussa tekemällään päätöksellä kumonnut Sulkavan kunnanvaltuuston viime vuoden helmikuussa tekemän päätöksen, jonka mukaan kunnassa otetaan käyttöön "vauvaperheen vapautus kunnallisverosta”-malli. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan kunnanvaltuuston päätös on lainvastainen.

Verovapausmalli oli kunnanhallituksen aiemman päätöksen mukaan tarkoitus ottaa käyttöön viime vuoden alusta.

Hallinto-oikeus muistuttaa ratkaisussaan, että vaikka avustuksen myöntämisellä olikin alueen elinvoimaisuuden edistämiseen liittyvä tarkoitus, avustus ei saa kuitenkaan loukata yhdenvertaisuusperiaatetta. Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan avustuksia myönnettäessä kunnan jäseniä ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa keskenään eriarvoiseen asemaan.

Hallinto-oikeuden mielestä Sulkavan verovapausmalli olisi asettanut lapsiperheen eriarvoiseen asemaan heidän tulojensa perusteella.

"Kunnanhallituksen päätösvalmistelusta ilmenee, että perheille myönnettävän avustuksen suuruus olisi riippuvainen vanhemman tai vanhempien lapsen syntymävuonna kunnalle maksaman kunnallisveron määrästä eli vanhemman tai vanhempien vuosituloista. Eri perheiden saaman avustuksen määrä voisi valmisteluaineistostakin ilmenevällä tavalla vaihdella tulojen perusteella merkittävästi", oikeuden ratkaisussa todetaan.

Ratkaisussa ymmärretään, että avustuksen määrän sitominen kunnallisveron määrään olisi kunnan talouden ja elinvoimaisuuden kannalta hyödyllistä, koska avustus voisi houkutella kuntaan veronmaksukykyisiä asukkaita tai saada heidät pysymään alueella. Tällaiset asukkaat voisivat siten hyödyttää jatkossa maksamillaan kunnallisveroilla välillisesti kaikkia kunnan jäseniä.

Yhdenvertaisuuslain mukaan erilainen kohtelu ei ole syrjintää, jos se perustuu lakiin ja sillä on muutoinkin hyväksyttävä tavoite.

Hallinto-oikeus katsoo ratkaisussaan, että kunnan menettely perustuu kuntalakiin, jossa ei kuitenkaan nimenomaisesti ja riittävän tarkkarajaisesti säädetä mahdollisuudesta poiketa kuntalaisten yhdenvertaisuudesta silloin, kun myönnetään kyseessä olevan kaltaisia harkinnanvaraisia avustuksia.

Vauvaperheiden niin sanotun verovapauden ideana oli tarjota vauvaperheille kunnan oma lapsilisä, jonka suuruus olisi määräytynyt sen mukaan, miten paljon lapsen vanhemmat ovat maksaneet kunnallisveroa vauvan syntymävuonna.

Mallin oli tarkoitus tukea Sulkavan syntyvyyttä ja muuttoliikettä.

Lue lisää