POSTIN LAKKO: MT:n artikkelit ja näköislehti nyt kaikkien luettavissa ilmaiseksi – näköislehteen pääset tästä
Kotimaa

EK: Hallituksen työllisyystavoite entistä haastavampi saavuttaa – työllisyyskehitys on jo heikkenemässä

Antell-konsernin toimitusjohtajan Tomi Lanton mukaan pk-yritykset ovat kasvuhaluisia, mutta kasvaminen on yrityksille vaikeaa.
Pekka Fali
Antell-konsernin toimitusjohtajan Tomi Lanton mielestä työllisyysasteen kasvattaminen vaatii perhevapaiden uudistamista.

Pk-yritysten positiivinen työllisyyskehitys on heikkenemässä, selviää Elinkeinoelämän keskusliiton julkaisemasta Pk-Pulssi -tutkimuksesta.

Tutkimus kuvaa pienten ja keskisuurten työnantajayritysten nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä. Tulokset osoittavat, että hallituksen työllisyysastetavoitteet ovat entistä haastavampia saavuttaa.

"Mahdotonta se ei ole, mutta edellyttää työllistävien pk-yritysten tarpeiden tunnistamista ja konkreettisia toimia kasvun esteiden purkamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa osaajapulan ratkaisemista, yrityksiä koskevien viranomaispäätösten nopeuttamista, kansainväistymispalvelujen asiakaslähtöisyyden parantamista ja yritysten hallinnollisen taakan keventämistä", EK:n yrittäjyys-ryhmän vetäjä Jari Huovinen analysoi tiedotteessa.

Hallituksen työllisyysastetavoitteet huolestuttavat myös Tomi Lanttoa, joka toimii Antell-konsernin toimitusjohtajana. Hänen mielestään ongelma on siinä, että yrityksillä ei riitä uskallusta kasvaa Suomessa.

"Pk-yritykset ovat kasvuhaluisia, mutta kasvaminen on yrityksille vaikeaa", hän toteaa.

EK:n selvityksen mukaan puolet suomalaisista pk-yrityksistä on kasvuhaluisia. Yrityksistä 44 prosenttia tavoittelee 10–29 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua ja kuusi prosenttia tähtää yli 30 prosentin kasvuun. Kasvutavoitteet ovat säilyneet lähes ennallaan viime vuoteen verrattuna.

Kun katsotaan kasvun toteutumista eri alueilla, huomataan, että alueelliset erot ovat vähäisiä. Toimitusjohtaja Lanton mukaan yritykset kuitenkin uskaltavat kasvaa rohkeammin Helsingissä, Tampereella, Turussa ja rannikkoseudulla.

Yritysten kasvutavoitteiden saavuttamiseen Lantto näkee kaksi vaihtoehtoa – investoimisen laitteisiin tai työntekijöiden palkkaamisen.

Pk-Pulssin mukaan vain voimakasta kasvua tavoittelevissa yrityksissä luotetaan työntekijöiden määrän kasvuun. Työntekijöiden määrää on lisännyt 51 prosenttia voimakkaasti kasvavista yrityksistä, kun taas aseman säilyttämiseen tähtäävistä yrityksistä työntekijöiden määrää on lisännyt 17 prosenttia.

Voimakasta kasvua tavoittelevista yrityksistä 7 prosenttia on vähentänyt työntekijöiden määrää ja markkina-asemansa säilyttämiseen pyrkivistä yrityksistä näin on tehnyt 24 prosenttia.

Kasvuhaluiset yritykset arvioivat kysynnän, työllisyyden, investointien ja ulkomaankaupan kehittyvän positiivisesti seuraavan 12 kuukauden aikana, kun taas aseman säilyttämiseen tähtäävissä yrityksissä toiminnan supistumiseen uskotaan kaikilla mittareilla enemmän kuin laajentumiseen.

Antellin Lantto huomauttaa työvoimapulan olevan iso ongelma yrityksille ja Suomen taloudelle. Investoinnit eivät lisää työllisyyttä ja työntekijöiden palkkaaminen on haastavaa pk-yrityksissä.

"Yrittäjillä on vaikeuksia löytää hyviä työntekijöitä, se ei rohkaise palkkaamaan lisää", Lantto sanoo.

Jotta työllisyyttä saadaan parannettua, pitää Lantto tärkeänä perhevapaauudistuksen toteuttamista. Hänen mielestä perhevapaata tulisi lyhentää, ja se tulisi jakaa tasapuolisesti molempien vanhempien kesken.

Lantto uskoo, että uudistuksen myötä ihmiset palaisivat työelämään aikaisemmin, eivätkä he syrjäytyisi työelämästä sen jälkeen, kun ovat olleet kotona lapsen kanssa useamman vuoden ajan.

"Monet pk-yritykset eivät uskalla palkata nuoria naisia avaintehtäviin, koska pelkäävät naisten jäävän pitkälle äitiyslomalle", toimitusjohtaja sanoo.

Perhevapaauudistus auttaisi myös maahanmuuttajaperheitä työllistymään. Uudistuksen myötä perheiden äidit eivät enää jäisi lasten kanssa kotiin, uskoo Lantto.

"Äitien työllistyminen auttaisi toisaalta myös perheiden lapsia tutustumaan suomalaiseen kulttuuriin, jos he pääsisivät suomalaiseen päiväkotiin."

EK:n Pk-Pulssiin vastasi 562 työnantajayritystä. Kysely toteutettiin tämän vuoden touko–kesäkuussa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Rinteen tavoitetta on syytä tukea

Talouslukutaidolle on todellinen tarve

Tilastokeskus: Työllisyysaste nousi elokuussa 72,5 prosenttiin