Kotimaa

Kysely: Suomalaisten mielestä uskonnon, ruotsin ja kuvataiteen opetuksesta voisi nipistää – tilalle toivotaan talousopetusta

Alle viisi prosenttia vähentäisi englannin, äidinkielen, maantiedon, biologian, matematiikan, terveystiedon tai liikunnan opetusta.
Talousopetuksen lisäämisen vastapainoksi puolet vastaajista vähentäisi uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta. Joka neljäs vähentäisi ruotsin ja lähes joka viides kuvataiteen opetusta. LEHTIKUVA / Markku Ulander

Suomalaisista 80 prosenttia on sitä mieltä, että talouden tulisi olla kaikille pakollinen oppiaine peruskoulussa, selviää Pörssisäätiön teettämästä kyselystä.

Talousopetuksen lisäämisen vastapainoksi puolet vastaajista vähentäisi uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta. Joka neljäs vähentäisi ruotsin ja lähes joka viides kuvataiteen opetusta.

Ero suosituimpiin oppiaineisiin on suuri: alle viisi prosenttia vähentäisi englannin, äidinkielen, maantiedon, biologian, matematiikan, terveystiedon tai liikunnan opetusta. Kysymykseen vastasivat ne, jotka toivoivat taloutta omaksi oppiaineekseen.

Kyselyn toteutti toukokuun aikana Tietoykkönen Oy, ja siihen vastasi 1 000 suomalaista. Vastaajat edustivat suomalaista väestöä valtakunnallisesti iän, sukupuolen sekä asuinpaikan mukaan. Kyselytutkimuksen virhemarginaali on enintään 3,2 prosenttiyksikköä.

Tärkeimpinä taloustaitoina vastaajat pitivät arjen rahankäyttöä, säästämistä ja sijoittamista sekä kestävän kuluttamisen taitoja.

Ykköseksi nousi arjen rahankäyttö ja budjetointi. Lähes 95 prosenttia vastaajista valitsi sen taidoksi, joka kaikkien suomalaisten pitäisi osata. Yli puolet vastaajista piti tärkeinä säästämistä ja sijoittamista sekä kestävän kuluttamisen taitoja.

Taloudellisen yhteistyön järjestö OECD suosittaa valtioille taloustaitostrategiaa, mutta Pörssisäätiön mukaan Suomi ei ole vielä tehnyt suositeltua kansallista suunnitelmaa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

HS: Yli puolet keskustan kannattajista suhtautuu kielteisesti hallituksen menonlisäyksiin

Nuoret ovat valmiita siihen, että heidän valintojaan rajoitetaan ilmastokriisin vuoksi – 22 prosenttia nuorista ei mieti tulevaisuutta seuraavaa viikonloppua pidemmälle

Kysely: nuoret toivovat, että tulevaisuudessa ihmisten valintoja rajoitetaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi