Kotimaa

Suomi, tuhansien järvien maa – tarkalleen ottaen 57 000 – 168 000 järven maa

Oletko koskaan miettinyt montako järveä Suomessa oikeastaan on?
Kari Salonen
Suomesta löytyy järviä 57 000 – 168 000. Arkistokuva.

Maanmittauslaitos kertoo tiedotteessaan, että he ovat yrittäneet selvittää Suomen järvien määrän ylläpitämästään maastotietokannasta. Mutta eihän järvien määrä sieltä selviä, tiedotteessa todetaan.

Kun tiedot on kerätty muuhun kuin tilastomaiseen käyttötarkoitukseen, ei ratkaisu selviä järjestelmästä sellaisenaan. Hakumenetelmät perustuvat ihan muihin tarpeisiin, tietokantaan tehdään kyselyjä eri logiikalla.

"Teimme Maanmittauslaitoksessa kuitenkin harjoituksen; maastotietokannasta työkseen aineistoja irrottava kollega etsi vakavesien nimet ja teki järvistä luokkairrotuksen”, Maanmittauslaitokselta kerrotaan. Järveä on tietokannasta turha etsiä; vakavedet sen sijaan tarkoittavat tässä järviä ja lampia.

Maastotietokannassa vakaveden minimikooksi on sovittu 1 000 neliömetriä. Vakavesi on määritelty tietokannassa seuraavasti:

"Luonnon vedenkierron osana oleva veden jatkuvasti peittämä alue, jolla vedenpinnan korkeus pysyy alueellisesti samalla tasolla eikä siinä ole olennaista virtaamaa. Vakavesiä ovat meri, järvi, lampi, tekojärvi sekä kanava. Vakavesi jaetaan kahteen luokkaan: järvivesi ja merivesi."

Vakavesien määrähän se olisi ollut oikea luku, mutta isot vesialueet on jaettu tietokannassa teknisesti pienempiin alueisiin. Nämä osa-alueet tulevat mukaan omina vesialueinaan, niin niistä päättelemällä menisimme metsään, tiedote kertoo.

Vakavesien nimien ongelma taas on se, että isommissa vesistöissä on useampia nimiä. Saimaa ja sen Mäntysaarenselkä kuuluvat tasa-arvoisina vakaveden nimistöön.

Johtopäätösten tekemisessä saa olla tarkkana, tiedotteessa todetaan.

"Erityisesti tutkijamme Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa törmäävät ilmiöön, jossa avointa dataa tutkimalla tehdään johtopäätöksiä asiantuntijaa konsultoimatta. Kuvaavan esimerkin julkaisimme vuoden alussa, kun toimittaja metsästi Helsingin keskipistettä", tiedote kertoo.

Tässä järvien määrän selvittämisessä ilman sisältöön liittyvää kollegan asiantuntemusta, olisi ollut helppo vetää johtopäätös, että Suomessa on 109 032 järveä ja lampea. Totta on se, että Suomessa on 109 032 järven, lammen ja niiden osien nimeä.

Tämä epäselvyys on yksi esimerkki siitä, miksi Maanmittauslaitos kehittää kansallista maastotietokantaa. Nykyinen maastotietokanta ei ole nykyajan vaatimuksia vastaava paikkatietokanta, vaan se on alun perin suunniteltu enemmänkin vastaamaan kartantuotannon tarpeisiin eikä tällaisiin paikkatietoanalyyseihin.

Entäs ne järvet? Varsinaiseen vastaukseen piti kuitenkin konsultoida ympäristöhallintoa: Suomessa on Suomen ympäristökeskuksen mukaan noin 57 000 järveä, jonka pinta-ala on yli hehtaarin. Vähintään puolen hehtaarin kokoisia järviä on noin 168 000.

SYKEn järviasiantuntija Jari Hakala kertoo, että luvut perustuvat yli 10 vuotta vanhoihin maastotietokannan aineistoihin, joista on SYKEssä johdettu järviä ja jokia kuvaavat 1:10 000-mittakaavaiset rantaviiva-aineistot. SYKEllä on käynnissä VesiPeto-hanke, jonka yhtenä sivutuotteena nämäkin tiedot tarkentuvat ja ajantasaistuvat.

Lue lisää

Metsätilojen kauppa vilkastui eniten Pohjois-Karjalassa – Satakunnassa hinta nousi peräti 25 prosenttia vuodessa

Suomen sisävesistöt ovat EU:n kärkitasoa, mutta ilmastonmuutos uhkaa niiden kuntoa – tilan parantaminen kemiallisella käsittelyllä on usein viimeinen oljenkorsi eikä tuo pitkäaikaisia hyötyjä

Miten tietä saa käyttää? Entä saako maanomistaja sulkea tien? Maanmittauslaitos vastaa monia askarruttaviin kysymyksiin

Vesijättömaiden lunastukset hurjassa kasvussa – asiantuntija selittää ilmiötä mökki- ja kotoilubuumilla