Kotimaa

Tupakointi on vähentynyt kaikissa väestöryhmissä – nuuskan yleistyminen heikentää hyvää kehitystä

Tupakkalain tavoitteena on, että enintään viisi prosenttia väestöstä käyttää tupakkatuotteita päivittäin vuonna 2030.
Anni Reenpää
Viime vuonna työikäisistä miehistä 19 prosenttia ja naisista 11 prosenttia käytti jotain tupakkatuotetta päivittäin.

Tupakointi on vähentynyt sekä matalasti että korkeasti koulutetuilla suomalaisilla, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksesta.

Tupakointi jakautuu kuitenkin edelleen epätasaisesti eri väestöryhmien kesken siten, että matalammin koulutetut tupakoivat muita enemmän.

Tutkimuksessa tarkasteltiin tupakkatuotteiden käytön kehitystä Suomessa vuosina 2010–2018. Uusiin arvioihin on sisällytetty sekä tupakointi että nuuskaaminen.

Viime vuonna työikäisistä miehistä 19 prosenttia ja naisista 11 prosenttia käytti jotain tupakkatuotetta päivittäin. Kun myös satunnainen käyttö otettiin huomioon, jotain tupakkatuotetta käytti miehistä 32 ja naisista 18 prosenttia.

Maailman terveysjärjestö WHO on asettanut kansainväliseksi tavoitteeksi, että tupakkatuotteiden käyttö vähenee 30 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteeseen on laskettu 15 vuotta täyttänyt väestö ja vertailukohtana on vuoden 2010 lähtötaso.

WHO:n tavoitteen saavuttaminen tarkoittaisi Suomessa sitä, että tupakkatuotteita käyttäisi päivittäin tai satunnaisesti enintään 27 prosenttia miehistä ja 18 prosenttia naisista. Tavoite on siis jo saavutettu naisten osalta, mutta miesten osalta tavoite voidaan saavuttaa juuri ja juuri, THL arvioi.

Suomen tupakkalain tavoitteena sen sijaan on, että enintään viisi prosenttia väestöstä käyttää tupakkatuotteita päivittäin vuonna 2030.

THL:n arvion mukaan nykykehityksen jatkuessa tupakkatuotteita käyttäisi vuonna 2030 päivittäin 11 prosenttia miehistä ja kuusi prosenttia naisista. THL:n mukaan tupakkalain tavoitetta ei siis tulla saavuttamaan ilman merkittäviä lisätoimia.

Kansainväliset tavoitteet koskevat 15 vuotta täyttäneitä, ja nuorten tupakkatuotteiden käyttö on oma indikaattorinsa WHO:n toimintaohjelmassa. Näistä syistä kehitystä tarkasteltiin myös 15–19-vuotiaiden ikäryhmässä.

Vuonna 2017 päivittäin jotain tupakkatuotetta käytti pojista 19 ja tytöistä 10 prosenttia. Kun huomioitiin lisäksi satunnainen käyttö, osuudet olivat pojilla 32 ja tytöillä 22 prosenttia.

WHO:n tavoitetason saavuttaminen tarkoittaisi sitä, että pojista enintään 29 ja tytöistä 25 prosenttia käyttäisi jotain tupakkatuotetta päivittäin tai satunnaisesti.

Tytöt ovat jo saavuttaneet kansainvälisen tavoitetason ja voivat nykykehityksellä jopa alittaa kansallisen tavoitetason. Pojat voivat saavuttaa nykykehityksellä ainoastaan kansainvälisen tavoitetason.

Kansallisen tavoitteen saavuttamisen haasteet liittyvät vahvasti nuuskaan. Sen yleistyminen pojilla ja nuorilla miehillä tarkoittaa, että hyvä kehitys tupakoinnin vähentämisessä ei enää riitä, THL arvioi.

Lue lisää