Kotimaa

Turvallinen ilmapiiri varhaiskasvatuksen vahvuus Suomessa – laatu vaihtelee kuitenkin paljon

Kuvataiteen ja musiikin heikko asema herätti kysymyksiä.
Varhaiskasvatukselle asetetut sisällölliset tavoitteet toteutuvat Karvin mukaan pääosin hyvin, mutta osassa päiväkoteja ja perhepäivähoitoryhmiä ne toteutuvat heikosti. LEHTIKUVA / Mikko Stig

Leikkien vahva asema sekä myönteinen ja turvallinen ilmapiiri ovat varhaiskasvatuksen vahvuuksia Suomessa, kertoo Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi.

Varhaiskasvatukselle asetetut sisällölliset tavoitteet toteutuvat Karvin mukaan pääosin hyvin, mutta osassa päiväkoteja ja perhepäivähoitoryhmiä ne toteutuvat heikosti.

"Arvioinnin kokonaisuudesta piirtyi kuva, että varhaiskasvatuksen henkilöstö on sitoutunutta toteuttamaan laadukasta varhaiskasvatusta. Kuitenkin vain puolet henkilöstöstä kertoi, että lapsille luetaan kirjallisuutta päivittäin", kertoo arviointineuvos Laura Repo tiedotteessa.

Hänen mukaansa myös kuvataiteen ja musiikin heikko asema herättää kysymyksiä.

Karvi teki kaksi arviota. Ensimmäinen tutkii varhaiskasvatuksen toteutumista päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Toinen arvio koskee viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun toteutumista.

Varhaiskasvatuskokeilua koskevan arvioinnin mukaan lapset osallistuvat varhaiskasvatukseen vertailukuntia enemmän, mutta huoltajien asenne varhaiskasvatusta kohtaan oli yksi keskeisin tekijä sille, oliko viisivuotias lapsi varhaiskasvatuksessa vai ei.

"Mikäli osallistumisastetta halutaan nostaa, tulee pohtia myös laadun kysymyksiä. Vaikka keskustelu osallistumisasteen nostamisesta on tärkeä, niin huomiota olisi syytä kiinnittää myös varhaiskasvatuksen sisältöihin ja järjestämisen tapoihin kaikissa ikäryhmissä", sanoo arviointiasiantuntija Anna Siippainen Karvista.

Hän kehottaa myös pohtimaan sitä, millaisia taloudellisia panostuksia varhaiskasvatukseen ollaan valmiita tekemään.

Varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista arvioitiin päiväkotien henkilöstön ja perhepäivähoitajien itsearviointien perusteella. Maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun arvioinnissa aineisto kerättiin puolestaan kokeilu- ja vertailukuntien viranhaltijoilta ja lasten huoltajilta.

Karvi on itsenäinen koulutuksen arviointiviranomainen, joka toimii Opetushallituksen erillisyksikkönä. Se toteuttaa koulutukseen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien toimintaan liittyviä arviointeja varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kainuulainen Paltamon kunta muuttaa varhaiskasvatuksen kokonaan maksuttomaksi ensi vuoden alusta – perheille tuhansien eurojen säästö

Opetusala tarvitsee opettajarekisterin

Lapsivaikutusten arvioinnin oltava järjestelmällistä