Kotimaa

Yhä useampi nuori saa masennusdiagnoosin – valtakunnallisen tutkimuksen mukaan määrät ovat hurjassa kasvussa

Todennäköisin selitys ilmiölle on, että nuoret hakeutuvat aiempaa rohkeammin mielenterveyspalveluihin.

Nuorille erikoissairaanhoidossa annettujen masennusdiagnoosien määrä on kasvussa, selviää Turun yliopiston tekemästä valtakunnallisesta tutkimuksesta.

Masennusdiagnoosien määrä nousi 15 ikävuoteen mennessä tytöillä 65 prosenttia ja pojilla 53 prosenttia, kun verrattiin vuosina 1994–2000 syntyneitä ja 1987–1993 syntyneitä nuoria.

Tulokset eivät suoraan tarkoita sitä, että nuoret olisivat aiempaa masentuneempia. Tutkimuksen pääkirjoittaja, tutkija Svetlana Filatovan mukaan todennäköisin selitys on, että nuoret hakeutuvat aiempaa rohkeammin mielenterveyspalveluihin.

Palvelujen käyttö onkin lisääntynyt jatkuvasti viimeisten 20 vuoden aikana niin Suomessa kuin muualla maailmassa.

"Tulokset viittaavat siihen, että ihmisten valmiudet tunnistaa oma tai toisten avuntarve ovat lisääntyneet, ja yhteiskunnan asenteet masentuneita kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmiksi", Filatova sanoo tiedotteessa.

Diagnoosimäärien muutoksen tutkiminen paljastaa palvelujärjestelmän haavoittuvia kohtia, sanoo artikkelin vastuukirjoittaja, dosentti David Gyllenberg. Lasten ja nuorten palvelujen käytön kasvu kuormittaa erityisesti erikoissairaanhoitoa.

"Kasvaviin potilasmääriin tulisi vastata kehittämällä tarpeeseen sopivia, tutkimukseen perustuvia hoitomuotoja", Gyllenberg sanoo tiedotteessa.

Tutkimuksessa olivat mukana kaikki Suomessa vuosina 1987–2007 syntyneet yli 1,2 miljoonaa nuorta, joista lähes 38 000:lla oli vähintään yksi käynti erikoissairaanhoidossa masennuksen takia. Kymmenen prosenttia tytöistä ja viisi prosenttia pojista, joita oli seurattu 25 ikävuoteen asti, oli saanut masennusdiagnoosin.

Tutkimuksessa hyödynnettiin Finnish Prenatal Study of Depression -tutkimuksessa kerättyä aineistoa ja Terveydenhuollon hoitoilmoitukset -rekisteriä.

Tutkimusta rahoitti Suomen Akatemia ja se on osa INVEST-lippulaivahanketta. Tulokset on julkaistu Nordic Journal of Psychiatry -lehdessä.

Lue lisää