Somettaako lapsesi aktiivisesti? Sillä voi olla positiivisia vaikutuksia koulumenestykseen - Kotimaa - Maaseudun Tulevaisuus
Kotimaa

Somettaako lapsesi aktiivisesti? Sillä voi olla positiivisia vaikutuksia koulumenestykseen

Tutkimuksen havaintojen perusteella opiskeluinto näytti olevan korkeampi tai se jopa näytti kasvavan silloin, kun nuori hakee tietoa ja toimii digitaalisessa mediassa henkilökohtaisten kiinnostuksen kohteiden parissa.
Päivi Karjalainen
On syytä pitää mielessä, että hyvin intensiivinen sosiaalisen median käyttö saattaa kuormittaa nuorta ja lisätä psykologisia vaatimuksia, mikä saattaa johtaa jopa uupumukseen.

Tuoreen Helsingin yliopistoon tehdyn väitöstutkimuksen mukaan digitaalisen median käytöllä voi olla myönteisiä vaikutuksia opiskeluintoon ja sitä kautta koulumenestykseen, jos nuori saa toiminnalleen tukea koulusta.

Tutkimuksen havaintojen perusteella opiskeluinto näytti olevan korkeampi tai se jopa näytti kasvavan silloin, kun nuori hakee tietoa ja toimii digitaalisessa mediassa henkilökohtaisten kiinnostuksen kohteiden parissa. Sen sijaan kouluinto näytti laskevan niillä oppilailla, joilla oli halu käyttää teknologiaa sekä koulun ulkopuolella että koulussa osana opiskelua, mutta joille ei annettu siihen mahdollisuutta.

Lauri Hietajärvi seurasi väitöstutkimuksessaan vuonna 2000 syntyneitä helsinkiläisnuoria peruskoulun kuudennelta luokalta yhdeksännen luokan loppuun asti. Mukana oli myös aineistoa lukiolaisten ja yliopisto-opiskelijoiden kokemuksista.

Tutkimuksen keskiössä oli kuilu-hypoteesi, jonka mukaan oppilaat tai opiskelijat, jotka ovat mieltyneet oppimaan teknologiavälitteisesti koulun ulkopuolella, kokisivat alhaisempaa kouluintoa kuin perinteisiä välineitä kuten kynää ja paperia suosivat lapset ja nuoret.

Väitöskirjan tulokset antoivat tukea kuilu-hypoteesille, mutta näyttivät myös kuilun ilmenemisen olevan riippuvainen useista tekijöistä sekä yksilön että ympäristön tasolla. Kuilu saattaa muodostua esimerkiksi silloin, jos koulun ulkopuolella hankittua osaamista ei tunnisteta koulussa. Toisaalta se voi yhtä hyvin syntyä siksi, että nuoret vieraantuvat koulun käytännöistä ja kokevat riittämättömyyden tunteita opiskelun suhteen.

On kuitenkin syytä pitää mielessä, että hyvin intensiivinen sosiaalisen median käyttö saattaa kuormittaa nuorta ja lisätä psykologisia vaatimuksia, mikä saattaa johtaa jopa uupumukseen. Näin voi käydä erityisesti silloin, kun nuori yrittää pitää yllä laajaa seuraajakuntaa esimerkiksi bloggaajana. Teknologian käyttö voi kuitenkin tukea koulutyötä, mikäli se nähdään voimavarana, ja se liittyy uuden tiedon löytämiseen, luomiseen ja kehittelyyn.

Hietajärvi korostaa, että kohtuullinen sosiaalisen median käyttö on tärkeää myös nuorten sosiaalisten suhteiden kannalta.

"Kieltämisen sijaan olisi mietittävä, miten koulussa voidaan opettaa somen käytön säätelyn taitoja. Joillekin nuorille näyttää olevan erityisen tärkeää, että heidän sosio-digitaaliset toiminnan tapansa sopivat yhteen koulun käytäntöjen kanssa", hän sanoo yliopiston tiedotteessa.

Aikuisten olisikin hyvä kuunnella nuoria ja olla kiinnostuneita heidän tavoistaan käyttää teknologiaa, jotta he voisivat paremmin elää mukana nuorten arjessa.

Lue lisää

Joka kymmenes suomalaisnuori on koukussa someen, selviää koululaistutkimuksesta

Vahingossa päälle mennyt viiksifiltteri väritti jumalanpalvelusta – suorat lähetykset houkuttelevat seurakuntalaisia paremmin kuin perinteiset kirkonmenot

Luulitko että lukeminen on yksinäinen harrastus? Nyt on viimeistään aika tutustua kirjasomeen

Katse suunnattava rotkon yli tulevaan