Opettajat kyselyssä: Ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa liian vähän opettajia - Kotimaa - Maaseudun Tulevaisuus
Kotimaa

Opettajat kyselyssä: Ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa liian vähän opettajia

Lähes puolet opettajista arvioi, etteivät opiskelijat saa riittävästi opinto-ohjausta.
OAJ:n mukaan opettajien määrä on ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa vähentynyt viime vuosien aikaan yli 1 600:lla. LEHTIKUVA / RONI LEHTI

Ammatilliseen toisen asteen koulutukseen tarvitaan lisää opettajia, selviää Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n alan opettajille tekemästä kyselystä.

OAJ huomauttaa, että opiskelijoiden määrä ja heidän tarvitsemansa opetuksen, ohjauksen ja tuen määrä kasvaa, mutta opettajien lukumäärä on rahoitusleikkausten takia vähentynyt viime vuosina yli 1 600:lla.

Ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä vaaditaan, että koulutuksen järjestäjällä on riittävä määrä opettajia. OAJ tiukkaakin opetus- ja kulttuuriministeriöltä työryhmää, joka selvittäisi, mitä riittävä määrä opettajia tarkoittaa.

Kyselyssä lähes puolet opettajista katsoi myös, että opiskelijat eivät saa riittävästi opinto-ohjausta. Pulma nähtiin suuremmaksi isoissa, yli 5 000 opiskelijan oppilaitoksissa kuin alle 500 oppilaan oppilaitoksissa.

OAJ teki ammatillisille opettajille kyselyn helmikuussa ja sai vastauksia yli 1 400. Kysely tehtiin reilu vuosi sen jälkeen, kun ammatillisen koulutuksen uudistus astui voimaan.

Suuri osa opettajista kertoi, että opiskelijoiden erityisen tuen tarpeet ovat lisääntyneet viimeisen vuoden aikana. Lisäksi kaksi kolmesta katsoi, että oman oppilaitoksen erityisopettajaresurssit eivät ole riittävät.

Yli kolmannes vastanneista oli sitä mieltä, ettei saa riittävästi tietoa ryhmissään opiskelevista erityistä tukea tarvitsevista opiskelijoista. Lain mukaan opettaja ei saa opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja ilman opiskelijan suostumusta.

Vuoden 2018 alussa voimaan tulleella ammatillisen koulutuksen uudistamisella haluttiin muun muassa lisätä opiskelijoiden työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. OAJ:n selvitykseen vastanneista opettajista kuitenkin yli puolet katsoo, ettei heillä ole riittäviä resursseja keskustella työpaikkaohjaajien kanssa työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta. Lisäksi 60 prosenttia ilmoitti, etteivät pysty käymään työpaikalla riittävän usein ohjaamassa opiskelijaa.

Kun aiemmin opettaja käytti tyypillisesti yhden tunnin työaikaa työssäoppimisen ohjaamiseen opiskelijaa ja osaamispistettä kohden, nyt vastanneiden opettajien mukaan aika on keskimäärin 40 minuuttia.

Lue lisää

Jopa 10–20 prosenttia oppilaista voi puuttua ensi viikolla kouluista – opetusministeri Andersson puolustaa koulujen avaamista

Peruskoulut avautuvat, vaikka koronaepidemia ei ole hävinnyt minnekään – opetusala pohtii, miten järjestetään aineopetus, mistä löydetään tilat ja kuinka moni kouluun palaa

Keskusta turvaisi koulutusverkon lukioiden ja ammatillisen koulutuksen yhteisopinnoilla – OAJ tyrmää avauksen: "Opintojen sisältö ei ole sama"

OAJ:n koulutusjohtaja: "Lapsen edulle on olennaista, että laadukas koulutus löytyy läheltä – ei kunnan nimi hallintorakennuksen katolla"