Tutkimus: Negatiivisesti ajattelevat miehet liikkuvat muita vähemmän ja harrastavat säännöllisesti penkkiurheilua - Kotimaa - Maaseudun Tulevaisuus
Kotimaa

Tutkimus: Negatiivisesti ajattelevat miehet liikkuvat muita vähemmän ja harrastavat säännöllisesti penkkiurheilua

Tutkijan mukaan omien luontaisten taipumusten tunnistaminen voi myös auttaa itselle sopivan liikuntatahdin ja -muodon löytämisessä.
Jaana Kankaanpää
Herkkyys erilaisille aisti- ja tunnekokemuksille on tutkimuksen perusteella yhteydessä sekä naisten että miesten runsaampaan liikkumiseen.

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan Gerontologian tutkimuskeskuksen tuoreessa tutkimuksessa on havaittu, että synnynnäinen tapamme reagoida ärsykkeisiin eli temperamenttimme näkyy aikuisiän liikuntamäärissä.

Tutkimuksen ehkä kiinnostavin havainto on kuitenkin se, että kielteisille tunteille, kuten turhautumiselle ja epämukavuuden tunteille, taipuvaiset miehet liikkuvat muita vähemmän harrastavat sen sijaan säännöllisesti penkkiurheilua.

Herkkyys erilaisille aisti- ja tunnekokemuksille on tutkimuksen perusteella yhteydessä sekä naisten että miesten runsaampaan liikkumiseen.

"Tutkimuksessamme naiset, jotka havaitsevat herkästi erilaisia ympäristön yksityiskohtia ja niiden vaikutuksen omiin tunnetiloihinsa, liikkuvat vapaa-ajallaan useammin. Sama herkkyys oli miehillä yhteydessä runsaampaan kuormittavan liikunnan harrastamiseen ja säännölliseen luonnossa liikkumiseen", liikuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutettava Jenni Karvonen selittää tiedotteessa.

Karvonen huomauttaa, että omien luontaisten taipumusten tunnistaminen voi myös auttaa itselle sopivan liikuntatahdin ja -muodon löytämisessä.

"Vaikka talvi tekeekin tuloaan, ei hiihtämään ole pakko mennä. Tilalle voi etsiä jonkin muun lajin, jonka harrastaminen tuntuu itselle luonnolliselta", hän neuvoo.

Temperamentti on synnynnäinen ja melko pysyvä reagointi- ja käyttäytymistapojen kokonaisuus. Temperamentti tulee esille esimerkiksi siinä, miten erilaiset aistiärsykkeet vaikuttavat meihin ja mielialaamme.

Ympäristöstä saadut kokemukset, kuten kasvatus, muokkaavat temperamentin ilmenemistä. Muokkaustyön tuloksena syntyy persoonallisuus, jonka on osoitettu olevan yksi keskeinen aikuisiän fyysistä aktiivisuutta ohjaava tekijä.

Nyt julkaistu tutkimus perustuu vuodesta 1968 lähtien samoja henkilöitä seuranneen Lapsesta aikuiseksi -pitkittäistutkimuksen aineistoon. Tutkimuksessa hyödynnettiin pitkittäistutkimuksen kahta viimeisintä tiedonkeruuvaihetta, joiden aikana tutkittavat olivat 42- ja 50-vuotiaita.

Tutkimus on julkaistu Journal of Research in Personality -tiedejulkaisussa.

Lue lisää

Jyväskylän yliopiston tutkijat: Avohakkuista ei kannata kokonaan luopua, mutta jatkuvan kasvatuksen pitäisi olla eniten käytetty metsien käsittelyn tapa

Uusilla koulutusohjelmilla vastataan alueiden osaajapulaan – "Koulutus on ratkaisevaa yritysten kasvulle ja maakuntien elinvoimalle"

Suurpetokannat yhtä tiheitä luonnonsuojelualueilla sekä niiden ulkopuolella – luonnonsuojelualueiden ahmakantojen tiheys on jopa laskusuunnassa

Tutkijat selvittivät ruuan toimitusketjujen selviämistä koronakriisissä: Ennustemallit ja historiaan pohjaavat toimintatavat menettivät merkityksensä, sen sijaan siirryttiin päivittäiseen suunnitteluun ja yhteydenpitoon