Kotimaa

Lossi ajoi karille, kuljettaja ei osannut navigoida tutkan avulla – Otkes suosittaa pätevyysvaatimusten kiristämistä

Lossinkuljettajilta ei vaadita samaa pätevyyttä kuin lautta-alusten päälliköiltä, vaikka lossi kulkisi tilapäisesti ilman vaijeria.
Viestilehtien arkisto
Velkuan Teersalon ja Palvan välillä kulkeva lossi ajoi karille 28.12.2018. Onnettomuustutkintakeskus Otkes suosittaa, että lossinkuljettajilta vaadittaisiin samaa pätevyyttä kuin lautta-alusten kuljettajilta.

Onnettomuustutkintakeskus Otkes suosittaa, että lossit määriteltäisiin aluksiksi laissa. Otkes suosittaa myös lossinkuljettajien merenkulullisten pätevyysvaatimusten ja lossien minimimiehityksen määrittelyä Liikenne- ja viestintäministeriössä sekä lossiliikennettä tilaavien elykeskusten palvelukuvauksissa.

Otkesin näkemyksen mukaan lossin kuljettajilta pitäisi vaatia samaa pätevyyttä kuin lautta-alusten päälliköiltä.

Se on Otkesin mielestä tarpeen, koska ajettaessa ilman vaijeria lossin kuljettaminen muistuttaa aluksen kuljettamista.

Liikennöitsijä voi omalla päätöksellään ajaa lossia ilman vaijeria tilapäisesti enimmillään 12 kuukauden ajan. Tilapäisesti vaijeritta kulkevaa lossia ei nykyisin tulkita alukseksi, siirtoajossa esimerkiksi telakalle kulkeva lossi sen sijaan kyllä.

Otkes otti kantaa lossiturvallisuuteen tutkittuaan 28.12.2018 sattunutta onnettomuutta, jossa Palvan lossi Velkualla ajoi karille.

Onnettomuuden aikana ohjausvaijeri oli irrotettu lauttapaikan kunnostustöiden takia. Pimeys ja sumu haittasivat näkyvyyttä. Kun lossi ajautui väylältä pois, kuljettaja ei onnistunut useista yrityksistä huolimatta kääntämään sitä takaisin vaan lossi ajautui karille.

Otkesin mukaan kuljettajan ammattitaidossa olisi ollut parannettavaa. Lossin karttaplotterissa oli vikaa, eikä kuljettaja osannut navigoida tutkan avulla.

Henkilö- tai ympäristövahinkoja ei sattunut, ja kuljettaja hoiti pelastustoimet ammattitaidolla.

Lue lisää

Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja kertoo, millaisilla taustoilla suuronnettomuuksia tutkitaan – lento-onnettomuuden tutkinnasta ei vastaa neljä lentäjää

Miten onnettomuustutkinta, poliisin rikostutkinta ja palonsyyntutkinta eroavat toisistaan? Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja kertoo ja selittää myös, mitä ihmettä tarkoitetaan onnettomuustutkijoita koskevalla todistamiskiellolla

Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja paljastaa tutkijoidensa kohtaaman painostuksen: Asiantuntemusta yritetään hyödyntää omien tarkoitusperien ajamiseen ja vastuukysymysten selvittämiseen

Onnettomuustutkintakeskus tutkii vuosittain noin 30 merkittävää onnettomuutta – johtaja kertoo, miten tutkintaprosessi etenee