Tutkimus: Verenpaineen suuri vaihtelu lisää sydämen työmäärää kylmässä – voi kasvattaa rytmihäiriöiden ja sydänkohtauksen riskiä - Kotimaa - Maaseudun Tulevaisuus
Kotimaa

Tutkimus: Verenpaineen suuri vaihtelu lisää sydämen työmäärää kylmässä – voi kasvattaa rytmihäiriöiden ja sydänkohtauksen riskiä

Sydämen kuormittuminen johtuu voimakkaasta systolisen eli niin sanotun yläpaineen kohoamisesta.
Markku Vuorikari
Kylmän vaikutus sydämen työmäärään havaittiin sekä terveillä että kohonnutta verenpainetta sairastavilla riippumatta verenpaineen lähtötasosta. Kuvituskuva.

Oulun yliopiston, Oulun yliopistollisen sairaalan ja Työterveyslaitoksen tutkimuksessa on selvinnyt, että kotona mitatun verenpaineen suuri vaihtelu on yhteydessä suurempaan verenpaineen nousuun tavanomaisessa talvisessa kylmäaltistuksessa, mikä kuormittaa sydäntä ja voi pahimmillaan lisätä esimerkiksi rytmihäiriöiden, rintakivun sekä sydänkohtausten riskiä.

Tutkimus osoitti, että sydämen kuormittuminen johtuu voimakkaasta systolisen eli niin sanotun yläpaineen kohoamisesta kylmässä. Niillä henkilöillä, joilla verenpaine vaihteli kotimittauksissa paljon, verenpaineen nousu oli noin 30 mmHg kun taas heillä, joilla verenpaineen vaihtelu oli vähäisempää, nousua oli 23 mmHg. Vastaavasti sydämen työmäärä lisääntyi kylmässä 17 ja 9 prosenttia.

”Huomattava kotona mitatun verenpaineen vaihtelu johtuu todennäköisesti yleisesti voimakkaammasta sympaattisen hermoston reaktiivisuudesta. Tällöin henkilö reagoi voimakkaasti erilaisiin ympäristön stressitekijöihin, tässä tapauksessa myös kylmäaltistukseen”, Oulun yliopiston dosentti Tiina Ikäheimo kertoo tiedotteessa.

Kylmän vaikutus sydämen työmäärään havaittiin sekä terveillä että kohonnutta verenpainetta sairastavilla riippumatta verenpaineen lähtötasosta.

Kokeelliseen tutkimukseen osallistui 75 oululaista, 55-65 -vuotiasta miestä. Heistä 46 miehellä oli kohonnut verenpaine.

Tutkittavia opastettiin mittaamaan verenpaineensa kotona kahdesti aamuin illoin viikon ajan. Mittausten perusteella heidät jaettiin matalan ja korkean verenpaineen vaihtelun ryhmään. Verenpaineseurannan jälkeen miehet altistettiin talvivaatteissa kymmenen asteen pakkaselle 15 minuutin ajan, ja heidän sykkeensä sekä verenpaineensa mitattiin.

Tutkimus on julkaistu American Journal of Hypertension -lehdessä.

Lue lisää

Suurpetokannat yhtä tiheitä luonnonsuojelualueilla sekä niiden ulkopuolella – luonnonsuojelualueiden ahmakantojen tiheys on jopa laskusuunnassa

Tutkijat selvittivät ruuan toimitusketjujen selviämistä koronakriisissä: Ennustemallit ja historiaan pohjaavat toimintatavat menettivät merkityksensä, sen sijaan siirryttiin päivittäiseen suunnitteluun ja yhteydenpitoon

Suomessa on löydetty uusi hoitomuoto sydänpysähdyksen saaneille

MT:n kysely: Ikäihmisiltä tuki hallituksen koronatoimille