Kotimaa

Lapin uusi maaseutuohjelma toteuttaa EU:n "Green Dealia"

Jos Lapin maaseutuohjelman tavoitteet toteutuvat, muun muassa maakunnan väkiluku kasvaa, huoltosuhde kohentuu, matkailijamäärät lisääntyvät ja lähiruoan tuottajia ilmestyy lisää.
Pekka Fali
Lapissa halutaan kehittää talvimatkailun ohella lumettomien aikojen matkailua ja maaseutumatkailua.

Usean eri toimijan voimin koottu maaseutuohjelma julkistettiin tiistaina. Ohjelmalla haetaan vastuullista ja kestävää voimaa Lapin maaseudulle. Siinä myös korostetaan luonnon monimuotoisia aarteita.

Ohjelmaseminaarin avannut maakuntajohtaja Mika Riipi sanoikin löytäneensä ohjelmasta EU:n ”Green Dealin”, jonka komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitteli hiljattain.

”Aluetasolla on paljon vastauksia eurooppalaisiin ja maailmanlaajuisiin ympäristökysymyksiin. Pieni voi olla kaunista”, hän sanoi.

Maaseutuohjelma haluaa maksimoida kierto- ja biotalouden hyödyntämisen ja patistaa yrittämään kestävällä tavalla: mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen jättäen. Uusiutuva energia halutaan laajaan hyötykäyttöön ja kierrätys mahdollisimman helpoksi maaseudulla.

Seitsemän vuoden rahoituskauden aikana koko maakunta aiotaan pitää asuttuna turvaamalla riittävät palvelut ja toimivat yhteydet, olipa sitten kyse tiestöstä tai tietoliikenteestä. Uusia lappilaisia aiotaan saada työelämän muutosten, lisääntyneen vapaa-ajan, mökkiasukkaiden, kausityöläisten ja hallitun maahanmuuton kautta.

Kunnianhimoinen tavoite on saada nopeiden laajakaistojen kattavuus nykyisestä 50 prosentista 70:een. Siihen taas pohjaa suunnitelma älykylistä, joissa muun muassa hyödynnetään erilaisia teknologioita ja sovelletaan kiertotaloutta nykyistä tehokkaammin.

Lapin luonnonvaroja ohjelmassa halutaan käyttää edelleen, mutta vastuullisesti ja kestävästi. Luonnontuotteet jalostus kansainvälisille markkinoille on tavoitteista yksi, kaikkien luonnosta kerättävien tuotteiden luomusertifiointi toinen.

Peruselinkeinoja ohjelma pitää maaseudun tukipilarina ja haluaa nostaa maatalouden jalostusastetta sekä edistää lähituotteiden ja -palvelujen käyttöä. Jalostusasteen nostaminen koskee myös paikallista puuraaka-ainetta ja puuta halutaan käyttää aiempaa enemmän myös rakentamiseen.

Osansa saavat myös kala- ja porotalous, mutta erityisesti kansainvälisyys ja siihen liittyen matkailu. Tulevaisuuden matkailun on kaikissa toimissaan tähdättävä niin ekologisesti, taloudellisesti kuin sosiaalisestikin kestävyyteen. Talvimatkailun ohella halutaan kehittää lumettomien aikojen matkailua ja maaseutumatkailua.

Ensi vuoden alusta vuoden 2027 loppuun ulottuvalla ohjelmakaudella haetaan rahoitusta viidestä eri rahastosta ja ohjelman toteutumista seurataan 12:lla eri indikaattorilla. Niitä ovat muun muassa väkiluku, maaseudulla asuvien osuus, huoltosuhde, investoinnit uusiutuvaan energiaan, lähiruoan osuus julkisessa ruokailussa sekä rekisteröityjen yöpymisten määrä.

Lue lisää

Lintilä onnistui mahdottomassa

Lappi käänsi muuttojen suunnan

Yllättävä käänne vuosikymmenten jälkeen – Lapin muuttotappio kääntyi plussaksi

Keskustelu aluekehittämisen varojen uudelleenjaosta voi hankaloittaa neuvottelua tulevaisuudessa – pohjoisessa varoja ei suostuta jakamaan asukasperusteisesti