Kotimaa

Rauhoitettujen eläinten aiheuttamista vahingoista haettiin edellisvuonna ennätysmäiset korvaukset – ylivoimaisesti eniten harmia aiheutti valkoposkihanhi

Suurin osa korvauksista kohdistui maataloudelle aiheutuneisiin vahinkoihin.
Lari Lievonen
Valkoposkihanhien aiheuttamista vahingoista maksettiin korvauksia yli miljoona euroa.

Ympäristöministeriön ja ely-keskusten mukaan rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista haettiin ennätysmäärä korvauksia vuonna 2018

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset maksoivat korvauksia rauhoitettujen eläinten edellisvuonna aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi yhteensä noin 1 470 000 euroa. Suurin osa korvauksista, eli noin 1 413 400 euroa, kohdistui maataloudelle aiheutuneisiin vahinkoihin.

Ylivoimaisesti eniten korvauksia maksettiin valkoposkihanhen maataloudelle aiheuttamista vahingoista, noin 1 100 000 euroa. Muista vahingoista kalankasvatuslaitoksille aiheutuneita vahinkoja korvattiin noin 35 200 euron edestä.

Suurimmat avustukset maksettiin Pohjois-Karjalan, Kaakkois-Suomen ja Varsinais-Suomen ely-keskusten alueille. Pohjois-Karjalan osuus avustuksista oli noin 1 024 600 euroa, Kaakkois-Suomen noin 167 700 euroa ja Varsinais-Suomen noin 113 000 euroa.

Lisäksi erillisenä korvauksena maakotkan porotaloudelle aiheuttamista vuoden 2018 vahingoista maksettiin korvauksia paliskunnille yhteensä noin 806 100 euroa. Porotalousvahingoista maksettavat korvaukset perustuvat laskennalliseen vahinkoon ja korvauksia maksetaan sen mukaan, miten maakotkien pesinnät ovat poronhoitoalueella onnistuneet.

Rauhoitettujen lintujen aiheuttamista maatalousvahingoista maksettavien korvausten määrä on kasvanut tasaisesti 2010-luvulla. Vuosittain valtaosa ely-keskusten saamista avustushakemuksista koskee rauhoitettujen lintujen aiheuttamia maatalousvahinkoja.

Ely-keskukset kertovat, että syynä korvausmäärien kasvuun ovat erityisesti rauhoitettujen lintulajien kantojen vahvistuminen sekä niiden muuttokäyttäytymisen muutokset.

Lue lisää

Vieraslajeista vesistöissä ilmoitettava ely-keskukselle – havaintoja toivotaan erityisesti isosorsimosta, hyytelösammaleläimestä ja kanadanvesirutosta

PEFC:n kestävyys jäi olemattomalle pohjalle

Ely-keskuksesta ja metsäsertifioinnista

Ministerin mukaan ely-keskukset ottivat väärän roolin metsäsertifioinnissa: "Viranomaiset eivät voi ottaa kantaa elinkeinon sisäisiin asioihin"