Maaseudun Tulevaisuus

Koulutus tarvitsee uudistuksia

Maaseudun Tulevaisuus 24.02.2015


Tällä vaalikaudella tehtävät lähes 1,7 miljardin euron leikkaukset koulutukseen ovat pelottavan suuret. On haettava yhteistyössä ratkaisuja, että nuorillamme on myös tulevaisuudessa tasa-arvoiset edellytykset koulunkäyntiin ja opiskeluun koko Suomessa.
Suomessa on rohkeasti uudistettava koulutuksen sisältöjä ja toimintatapoja. On turvattava varhaiskasvatus ja uudistettava perusopetusta. Keskustan ehdotuksia ovat esimerkiksi uudet oppimistavat sekä koululaisten liikunnan lisääminen.
Koulupudokkaiden määrä on saatava vähenemään. Koulun ja työelämän yhteyttä on lisättävä. Samoin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä on lisättävä ja huolehdittava, että ne ovat omilla aloillaan korkeatasoisia.
Koulutusta on kansainvälistettävä ja tehtävä siitä todellinen vientituote.  Osana koulutusvientiä on mahdollistettava sitä haluaville korkeakouluille lukukausimaksujen periminen EU- ja Eta-alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan osuus Suomen bruttokansantuotteesta on käännettävä kasvuun.
Keskusta esitti tämän vuoden talousarvioon ja lisätalousarvioon 22 miljoonan euron korotusta lukioille.
Hallituksen esittämät 260 miljoonan euron lisäleikkaukset tarkoittaisivat jopa joka kolmannen lukion tai ammattioppilaitoksen sulkemista. Peruskoulujen opettajatkin kärsivät leikkauksista, koska monet heistä opettavat myös toisella asteella.
Epätietoisuus koulutuksen ja koulujen tulevaisuudesta aiheuttaa ihmisissä huolta ja heikentää luottamusta tulevaan. Tietoa leikkausten vaikutuksista odottavat niin oppilaat, vanhemmat, kuntien päättäjät kuin arvokasta työtä tekevät opettajatkin.                         
 

 

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT