Romuluisena naistutkijana 1800-luvun maailmassa ei ollut helppoa

Nykyäänkin saamme olla kiitollisia ammoisille kasvitieteilijöille monien lääkeaineiden löytämisestä.
Elizabeth Gilbert: Tämä kokonainen maailmani. 576 sivua. Gummerus.