Afrikan viljelysmaata uhkaa köyhtyminen, syynä aavikoituminen – tuore kirja ehdottaa ratkaisua ongelmaan

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC on arvioinut, että ilmaston lämpenemisen rajoittamiseen 1,5 celsiusasteeseen tarvittaisiin noin miljardin hehtaarin verran uutta metsäalaa lisäämään hiilensidontaa. Tämä vastaa noin neljäsosaa maapallon nykyisestä metsäalasta.
Kirjan tekijät ovat muun muassa ilmasto- ja ympäristötutkimuksen, metsätalouden ja -ekologian sekä maankäytön suunnittelun asiantuntijoita.